Giáo án tự chọn lớp 12 môn Toán - Trường THPT Nguyễn Trung Trực

I- MỤC TIÊU

II – CHUẨN BỊ

Thầy : Bài tập và một số bài tập khác, tài liệu tham khảo.

 Trò : Học bài và chuẩn bị bài tập đầy đủ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Ổn định tổ chức lớp: (1) Ổn đinh tình hình, kiểm tra sĩ số, tc phong.

 2. Kiểm tra bi cũ: thơng qua bi tập

 3. Giảng bi mới

 

doc96 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tự chọn lớp 12 môn Toán - Trường THPT Nguyễn Trung Trực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các bài tốn liên quan KSHS, phép biến đổi lũy thừa, logarit, hàm số mũ, hàm số logarit,.. - Rèn luyện kỹ năng giải tốn, kỹ năng vận dụng cơng thức của học sinh. II – CHUẨN BỊ Thầy : Bài tập và một số bài tập khác, tài liệu tham khảo. Trò : Học bài và chuẩn bị bài tập đầy đủ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp: (1’) Ổn đinh tình hình, kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: thơng qua bài tập 3. Giảng bài mới Hoạt động 1 TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 21’ Nêu bài tốn Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của với trục hồnh. 3) Tìm m để phương trình sau đây cĩ 3 nghiệm phân biệt: Cho hsinh thảo luận ® pp giải từng bài tốn. Cho hsinh lên bảng thực hiện bài tốn. Cho hsinh khác nhận xét. Gv nhận xét chấm chữa, khắc sâu pp thực hiện bài tốn. Nghe và nhận nhiệm vụ Tổ chức thực hiện bài giải. Lên bảng thực hiện bài giải. Nhận xét bài giải của bạn Hồn thiện kiến thức vào vở. u – Tập xác định: – Đạo hàm: – Cho – Giới hạn: – Bảng biến thiên x –¥ 1 3 +¥ – 0 + 0 – y +¥ 4 0 –¥ – Đồ thị hàm số: nhận điểm I làm trục đối xứng như hình vẽ bên đây v . Viết pttt tại giao điểm của với trục hồnh. – Giao điểm của với trục hồnh: – pttt với tại : – pttt với tại : w–Tacĩ, – (*) là phương trình hồnh độ giao điểm của và nên số nghiệm phương trình (*) bằng số giao điểm của và d. – Dựa vào đồ thị ta thấy (*) cĩ 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi – Vậy, với 0 < m < 4 thì phương trình đã cho cĩ 3 nghiệm phân biệt. Hoạt động 2 TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 20’ Nêu bài tốn Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 2) Dựa vào , hãy biện luận số nghiệm của phương trình: 3) Viết phương trình tiếp tuyến với tại điểm trên cĩ hồnh độ bằng . Nghe và nhận nhiệm vụ. Tổ chức thảo luận ® pp giải bài tốn Lên bảng thực hiện bài giải. Hồn thiện kiến thức vào vở. 2) M 2m Số giao điểm của (C) và d Số nghiệm của pt(*) m > 0,5 2m > 1 0 0 m = 0,5 2m = 1 2 2 –1,5< m < 0,5 –3< 2m < 1 4 4 m = –1,5 2m = –3 3 3 m < –1,5 2m < –3 2 2 3. Hoạt động 3: Củng cố TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 2’ Khắc sâu pp vận dụng giải các dạng tốn vừa nêu. Về nhà tiếp tục giải các bài tốn trong tập ơn tập. Chuẩn bị thi h Nghe và ghi nhận pp giải. 4- Hướng dẫn học tập ở nhà: (1’) Về nhà tiếp tục làm các bài tập sgk, sbt và làm thêm các bài tập tham khảo đã photo. Chuẩn bị nội dung hình học ở HKI nhất là thể tích khối đa diện. Tiết sau Ơn tập HKI tiếp theo. IV – Rút kinh nghiệm. . . Ngày soạn 18/12/2018 Tiết 18 ƠN TẬP HỌC KÌ I (tt) I- MỤC TIÊU II – CHUẨN BỊ Thầy : Bài tập và một số bài tập khác, tài liệu tham khảo. Trò : Học bài và chuẩn bị bài tập đầy đủ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp: (1’) Ổn đinh tình hình, kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: thơng qua bài tập 3. Giảng bài mới Hoạt động 1 TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 20’ Nêu bài tốn Cho hình chĩp S.ABC cĩ đáy ABC là tam giác vuơng tại B, cạnh SA vuơng gĩc với mặt đáy. Gĩc , BC = a, . Gọi M là trung điểm SB. 1) Chứng minh rằng (SAB) vuơng gĩc (SBC). 2) Tính thể tích khối chĩp MABC Cho hsinh thảo luận Lên bảng thực hiện bài tốn. Khắc sâu pp thực hiện. nghe và chuẩn bị nội dung chương trình giải. lên bảng trình bày bài giải. Hồn thiện kiến thức vào vở. 1) (do SA cắt BC) – Mà nên – Ta cĩ, – – Thể tích khối chĩp M.ABC: (đvdt) Hoạt động 2 TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 20’ Nêu bài tốn Cho hình lăng trụ đứng cĩ đáy ABC là tam giác vuơng tại B, BC = a, mặt tạo với đáy một gĩc và tam giác cĩ diện tích bằng . Tính thể tích khối lăng trụ . Cho hsinh thảo luận Lên bảng thực hiện bài tốn. Khắc sâu pp thực hiện nghe và chuẩn bị nội dung chương trình giải. lên bảng trình bày bài giải. Hồn thiện kiến thức vào vở. – Do (hơn nữa, ) – Và l là gĩc giữa và – Ta cĩ, – Vậy, Hoạt động 3 : Củng cố TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 3’ Khắc sâu pp thực hiện bài tốn. Nhấn mạnh các cơng thức tính thể tích của khối chĩp, khối lăng trụ. Nghe và ghi nhận kiến thức. Hồn thiện kiến thức. 4- Hướng dẫn học tập ở nhà: (1’)Về nhà tiếp tục làm các bài tập sgk, sbt và làm thêm các bài tập tham khảo đã photo. Chuẩn bị nội dung bài tập về khối đa diện. Tiết sau chữa bài tập khối đa diện. IV – Rút kinh nghiệm. Ngày soạn: 25/12/2017 Tiết: 19 ƠN TẬP HỌC KỲ I (tt) PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Qua bài học này giúp HS hệ thống các kiến thức về hàm số lũy thừa, mũ, lơgarit. Cụ thể: - Phát biểu được định nghĩa lũy thừa với số mũ 0, Lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỷ, lũy thừa với số mũ thực. - Phát biểu được định nghĩa, viết các cơng thức về tính chất của hàm số mũ. - Phát biểu được định nghĩa, viết các cơng thức về tính chất của lơgarit, lơgarit thập phân, lơgarit tự nhiên, hàm số lơgarit. 2. Kỹ năng: HS rèn luyện các kỹ năng sau: Sử dụng các quy tắc tính lũy thừa và lơgarit để tính các biểu thức, chứng minh các đẳng thức liên quan. Giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và lơgarit. 3. Tư duy, thái độ: - Xây dựng tư duy logíc, biết quy lạ về quen. - Cẩn thận, chính xác trong tính tốn, lập luận. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phương tiện: SGK, sách bài tập, bút, thước kẻ, bảng phụ. III. Tiến trình tổ chức bài học: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Ơn tập lý thuyết I. Bảng tổng kết Kiến thức cơ bản : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 5 H1: Hãy nhắc lại những kiến thức đã học của chương II? H2: Nêu định nghĩa của luỹ thừa với số mũ thực và các tính chất của nĩ? TL1: Những kiến thức đã học của chương II: - Luỹ thừa. - Hàm số luỹ thừa. - Logarit. - Hàm số mũ, hàm số logarit. - Phương trình mũ, phương trình logarit. - Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit. Luỹ thừa Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit Phương trình mũ, phương trình logarit Hàm số mũ, hàm số logarit Logarit Hàm số luỹ thừa Chương II: Hoạt động 2: Bài tập TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 10' Hoạt động 1: Phương pháp lơgarit hĩa H1. Khi nào ta dùng phương pháp lơgarit hĩa hai vế? GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. Sau đĩ, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác Đ1. Khi phương trình cĩ 2 số hạng chứa lũy thừa và khơng thể đưa được về cùng cơ số. Thực hiện theo yêu cầu của GV Bài 1 :Giải các phương trình sau : 2x.3x-1.5x-2 =12 Giải Lấy logarit cơ số 2 của 2 vế pt ta cĩ: ĩ Vậy nghiệm pt là x=2 15' Hoạt động 2: Phương pháp mũ hĩa GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. Sau đĩ, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác Thực hiện theo yêu cầu của GV Bài 2 : Giải phương trình sau: (2) Giải ĐK: 4.3x -1 >0 pt (5) ĩ 4.3x -1 = 32x+1 -đặt ẩn phụ , sau đĩ giải tìm nghiệm. 10 Hoạt động 3: Giải bằng cách sử dụng tính đơn điệu H1. Cĩ nhận xét gì về tính đơn điệu của 2 hàm số ở 2 vế của phương trình (3)? H2. Ta cĩ thể kết luận như thế nào về số giao điểm của 2 đồ thị hàm số đĩ? H3. Vậy ta cĩ thể kết luận như thế nào về số nghiệm của pt (3)? H4. Thử tìm x nghiệm đúng pt (3) Đ1. Một hàm đb, một hàm nb trên R. Đ2. Chúng cĩ khơng quá 1 điểm chung Đ3. Pt cĩ khơng quá 1 nghiệm Đ4. x=1 nghiệm đúng pt (3) Bài 3 : Giải phương trình sau: 2x =3-x (3) Giải Ta thấy hàm số ở vế trái là y=2x là hs mũ cĩ cơ số a>1 nên đb trên R Hàm số ở vế phải là y=3-x là hs bậc nhất cĩ hệ số a<0 nên nb trên R. Vậy pt(3) cĩ khơng quá 1 nghiệm Mà x=1 nghiệm đúng phương trình pt cĩ nghiệm duy nhất là x=1 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh phương pháp mũ hĩa, lơgarit và sử dụng tính đơn điệu 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Hồn thành các bài tập trong sách giáo khoa. Chuẩn bị ơn tập chương II. Ngày soạn 9/1/2018 Tiết : TCĐS 20 : «n tËp vỊ nguyªn hµm. I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nh»m giĩp häc sinh n¾m v÷ng §N, TÝnh chÊt cđa nguyªn hµm, b¶ng c¸c nguyªn hµm c¬ b¶n ®Ĩ vËn dơng t×m nguyªn hµm cđa c¸c hµm sè s¬ cÊp, hµm sè hỵp Häc sinh biÕt vËn dơng linh ho¹t c¸c nguyªn hµm cđa hµm sè ®Ĩ ®Þnh h­íng biÕn ®ỉi tÝnh nguyªn hµm 2. Kü n¨ng: RÌn luyƯn kü n¨ng nhí, tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, ph¸t triĨn t­ duy cho häc sinh. RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc cho häc sinh. 3. Tư duy, thái độ: Qua bµi gi¶ng, häc sinh say mª bé m«n h¬n vµ cã høng thĩ t×m tßi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị khoa häc. Kü n¨ng ¸p dơng vµo cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: gi¸o ¸n, sgk, th­íc. 2. HS: vë, nh¸p, sgk vµ lµm vµ «n c¸c d¹ng bµi tËp nguyªn hµm. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiĨm tra bµi cị: (Xen kẽ bài mới) 2. Bµi míi: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 15’ 15’ 10’ F(x) lµ nguyªn hµm cđa f(x) khi nµo? TÝnh F’(x) T×m a,b ®Ĩ F(x) lµ nguyªn hµm cđa f(x) Theo dâi hs tr×nh bµy c¸ch gi¶i §­a vỊ d¹ng quan s¸t vµ nhËn xÐt HD: ph©n tÝch h­íng lµm tÝnh nguyªn hµm? Nªu c¸ch lµm? T×m nguyªn hµm? quan s¸t vµ nhËn xÐt Hs suy nghÜ tr¶ lêi TÝnh ®¹o hµm Gi¶i hƯ ph­¬ng tr×nh suy nghÜ tr¶ lêi TÝnh vi f©n cđa1-2x quan s¸t vµ tr¶ lêi t×m nguyªn hµm §­a vỊ d¹ng nguyªn hµm cđa ax lªn b¶ng lµm Bµi 1: X¸c ®Þnh a,b c ®Ĩ hs lµ mét nguyªn hµm cđa trªn R gi¶i: cã F(x) lµ nguyªn hµm cđa f(x) khi vµ chØ khi = víi mäi x Ta cã: Bµi 2: TÝnh nguyªn hµm cđa c¸c hµm sè sau Gi¶i: Bµi 3:TÝnh nguyªn hµm cđa hs Gi¶i: 3. Cđng cè, luyƯn tËp (5’) - Yêu cầu học sinh nhắc lại : Phương pháp tính nguyên hàm bằng cách đổi biến số và phương pháp nguyên hàm từng phần TÝnh nguyªn hµm cđa gỵi ý ®Ỉt x= tant -Nắm vững các cách tính nguyên hàm của hàm số -Làm các bài tập SGK và SBT. IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày Soạn: 9/1/2018 Tiết dạy:TCHH 20 HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố: Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong khơng gian. Biểu thức toạ độ của các phép tốn vectơ. Phương trình mặt cầu. Kĩ năng: Thực hành thành thạo các phép tốn về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm. Viết được phương trình mặt cầu. Thái độ: Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học. Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ơn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) H. Đ. 3. Giảng bài mới: TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Luyện tập biểu thức toạ độ của các phép tốn vectơ 15’ 5’ 8’ 12’ H1. Nêu cách tính? H1. Nhắc lại tính chất trọng tâm tam giác? H3. Nêu cơng thức tính? H4. Nêu cơng thức tính? Đ1. Đ2. Þ Đ3. a) = 6 b) = –21 Đ4. a) b) . 1. Cho ba vectơ , , . Tính toạ độ của các vectơ: 2. Cho ba điểm , , . Tìm toạ độ trọng tâm G của DABC. 3. Tính với: a) , b) 4. Tính gĩc giữa hai vectơ a) b) Hoạt động 3: Củng cố (5’) Nhấn mạnh: – Các biểu thức toạ độ của các phép tốn vectơ. – Cách lập phương trình mặt cầu, cách xác định tâm và bán kính mặt cầu. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài tập thêm. Đọc trước bài "Phương trình mặt phẳng" IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn 15/1/2018 Tiết TCĐS 21 «n tËp vỊ nguyªn hµm I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nh»m giĩp häc sinh n¾m v÷ng §N, TÝnh chÊt cđa nguyªn hµm, b¶ng c¸c nguyªn hµm c¬ b¶n ®Ĩ vËn dơng t×m nguyªn hµm cđa c¸c hµm sè s¬ cÊp, hµm sè hỵp Häc sinh biÕt vËn dơng linh ho¹t c¸c nguyªn hµm cđa hµm sè ®Ĩ ®Þnh h­íng biÕn ®ỉi tÝnh nguyªn hµm 2. Kü n¨ng: RÌn luyƯn kü n¨ng nhí, tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, ph¸t triĨn t­ duy cho häc sinh. RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc cho häc sinh. 3. Tư duy, thaii độ: Qua bµi gi¶ng, häc sinh say mª bé m«n h¬n vµ cã høng thĩ t×m tßi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị khoa häc. Kü n¨g ¸p dơng vµo cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: gi¸o ¸n, sgk, th­íc. 2. HS: vë, nh¸p, sgk vµ lµm vµ «n c¸c d¹ng bµi tËp nguyªn hµm. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiĨm tra bµi cị: (5ph) Nªu c¸c pp tÝnh nguyªn hµm? Hỏi: tÝnh NH sau §¸p ¸n: §BS vµ tõng phÇn AD:gỵi ý. §Ỉt t= 2. Bµi míi: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 20ph 20ph Nªu pp tÝnh c¸c nguyªn hµm trªn? §Ỉt nh­ thÕ nµo? Theo dâi hs tr×nh bµy c¸ch gi¶i vµ nhËn xÐt chĩ ý khi tÝnh vi f©n cđa hµm sè hỵp Nªu pp tÝnh c¸c nguyªn hµm trªn? tÝnh nguyªn hµm? TÝnh vi f©n cđa ? gäi hs lªn b¶ng Nªu pp t×m nguyªn hµm? tÝnh vi f©n 2 vÕ ? quan s¸t vµ nhËn xÐt Hs suy nghÜ tr¶ lêi TÝnh theo pp tõng fÇn 2 hs lªn b¶ng lµm 2hs nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n suy nghÜ tr¶ lêi TÝnh vi f©n cđa sau ®ã biĨu diƠn hµm d­íi dÊu nguyªn hµm theo Èn t lªn b¶ng lµm t×m nguyªn hµm §Ỉt hs lªn b¶ng lµm Bµi 1: TÝnh c¸c nguyªn hµm sau cã gi¶i: §Ỉt u=1-2x du=-2dx dv=exdx suy ra v=ex khi ®ã §Ỉt u=x du=dx dv=e-xdx suy ra v=-e-x khi ®ã Bµi 2: TÝnh nguyªn hµm cđa c¸c hµm sè sau Gi¶i: §Ỉt khi ®ã cã §Ỉt khi ®ã 3. Cđng cè, luyƯn tËp: (4ph) - Yêu cầu học sinh nhắc lại : Phương pháp tính nguyên hàm bằng cách đổi biến số và phương pháp nguyên hàm từng phần TÝnh nguyªn hµm cđa - Nắm vững các cách tính nguyên hàm của hàm số - Làm các bài tập SGK và SBT IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày Soạn: 16/1/2018 Tiết dạy: TCHH 21+22 HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố: Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong khơng gian. Biểu thức toạ độ của các phép tốn vectơ. Phương trình mặt cầu. Kĩ năng: Thực hành thành thạo các phép tốn về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm. Viết được phương trình mặt cầu. Thái độ: Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học. Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ơn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) Bài mới: TG Hoạt Động Của HS Hoạt Động Của GV Ghi Bảng Hoặc Trình Chiếu 15’ 25’ 25’ 15’ 8’ HS Làm bài tập + Phép cộng, trừ các vectơ. + Hai vectơ bằng nhau. + Hs tính toạ độ từng vế và giải hệ tìm toạ độ . Trả lời theo yêu cầu của GV. - Hs nhớ lại cơng thức và áp dụng thực hiện. khơng cùng phương. - Tính độ dài các cạnh. - Hs tính chu vi và diện tích. Học sinh trả lời câu hỏi Học sinh lên bảng giải tốn + Tam giác ABC vuơng tại B. Diện tích S= -B là trực tâm. Tâm đường trịn ngoại tiếp là trung điểm I của AC. AH= + Giải hệ pt tìm H. HS thực hiện. Kết luận. -Trả lời câu hỏi. - Xác định tâm và bán kính của mặt cầu. - Viết pt Gv: Sử dụng các cơng thức nào để tính a? Gv: Đặt =(x;y;z).Hãy tính toạ độ của vế trái? Gv: Gọi học sinh lên bảng làm bài tập Gv: Đk hai vectơ cùng phương? Gv: Gọi học sinh lên bảng làm bài tập Gv: Đưa ra hệ thống câu hỏi gợi ý cho hs hướng giải và gọi hs lên bảng thực hiện. Gv:Khi nào thì ba điểm tạo được một tam giác? - Nhắc lại cơng thức tính diện tích tam giác đã học ở lớp 10. - Tính chất trọng tâm của tam giác? Gv: Gọi học sinh lên bảng giải câu a. GV hướng dẫn, quan sát tiến trình làm việc của hs. -Tính cos. -Điểm D chia đoạn CA theo tỉ số k = Toạ độ D? BD = ? -Gv vấn đáp hs: Đưa pt về dạng Xác định a,b,c và kiểm tra điều kiện - Hs nhắc lại cách viết pt mặt cầu khi biết tâm và bán kính. Bài 1 Cho ba vectơ Tìm thoả Tìm để cùng phương với . Đs: a. =(5/2 ;1;5) b. Bài 2: Cho ba điểm A(3;2;-3); B(5;1;-1);C(1;-2;1). a.Cm A,B,C lập thành tam giác . Tính chu vi, diện tích tam giác ABC. b.Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC; đỉnh D và tâm I của hình bình hành ABCD. c.Tìm điểm M chia đoạn AB theo tỉ số -2. Đs: G(3;1/3 ;-1) D(-1;-1;-1) ; I(2;0; -1) ,cĩ Bài 3 : Cho tam giác ABC với A(4;6;5); B(2;7;-1); C(-2;5;0). a.Cm tam giác ABC vuơng, tính diện tích. b.Tìm trực tâm và tâm đường trịn ngoại tiếp tam giác ABC. c. Tính chiều cao AH và tìm toạ độ điểm H. d. Tính gĩc và độ dài phân giác trong BD của gĩc trong tam giác ABC. Bài 4 : Các pt sau đây cĩ phải là pt mặt cầu khơng? Định tâm và bán kính mặt cầu (nếu cĩ): a) x2+y2+z2-10x+4y-2z+30=0 b) x2+y2+z2+3x-4y-8z+25=0 c) 2x2+2y2+2z2-2x+3y-5z-2=0 Đs: a)Pt mặt cầu cĩ dạng: Với Vậy pt đã cho khơng phải là pt mặt cầu mà chỉ là biểu thị một điểm I(5;-2;1) Làm tương tự ta cĩ b) khơng phải là pt mặt cầu. Bài 5: Viết pt mặt cầu: a) Cĩ tâm I(-2;0;3),đường kính bằng 8. b)Qua ba điểm A(1;-2;-4);B(1;3;1);C(2;-2;3) và cĩ tâm nằm trên mặt phẳng Oxy. Đs: a) (x+2)2+y2+(z-3)2 = 16 b) Tâm I(a;b;0).Ta cĩ: được I(-2;-1;0) R=AI = .Pt mặt cầu: (x+2)2+(y+1)2+z2 = 26 * Củng cố : Học sinh xem lại bài (2ph) * Dặn dị: Về nhà làm bài tập trong sách bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 23/1/2018 Tiết TCĐS 22 «n tËp tÝch ph©n I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­ỵc diƯn tÝch h×nh thang cong. Trªn c¬ së ®ã ®­a ra ®­ỵc ®Þnh nghÜa tÝch ph©n, c¸c tÝnh chÊt cđa tÝch ph©n vµ biÕt vËn dơng lý thuyÕt vµo bµi tËp. Hs t×m ®­ỵc mèi liªn hƯ gi÷a tÝch ph©n vµ nguyªn hµm. 2. Kü n¨ng: RÌn luyƯn kü n¨ng nhí, tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, ph¸t triĨn t­ duy cho häc sinh. RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc cho häc sinh. 3. Th¸i ®é: Qua bµi gi¶ng, häc sinh say mª bé m«n h¬n vµ cã høng thĩ t×m tßi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị khoa häc. Kü n¨g ¸p dơng vµo cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: gi¸o ¸n, sgk, th­íc. 2. HS: vë, nh¸p, sgk vµ lµm vµ «n c¸c d¹ng bµi tËp tÝch ph©n. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiĨm tra bµi cị: (7ph) CH: Nªu t/c 1,2,3,4 cđa tÝch ph©n? 4đ AD: TÝnh ? 6đ §A: C¸c tÝnh chÊt: AD: 2. Bµi míi: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 25ph 10ph H·y x¸c ®Þnh hsè f(x)? Þ tÝnh tÝch ph©n? Hs x¸c ®Þnh hsè d­íi dÊu tÝch ph©n Þ c¸ch sư dơng b¶nh nguyªn hµm ®Ĩ tÝnh tÝch ph©n nµy? §Ĩ tÝnh tÝch ph©n mµ hsè chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi, ta ph¶i lµm ntn? HD: + khư dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi b»ng c¸ch ®i xÐt dÊu. + sư dơng tÝnh chÊt 5 cđa tÝch ph©n. Hs tÝnh? Tõ ®¼ng thøc cÇn cm, h·y x¸c ®Þnh d¹ng vµ c«ng thøc cÇn ¸p dơng? HD: Ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cđa hsè trªn ®o¹n [0;p/2]? Hs nªu c¸ch lµm vµ tr×nh bµy bµi gi¶i Hs nªu c¸ch lµm lªn b¶ng lµm xÐt dÊu hµm trong dÊu GTT§ vµ nªu c¸ch lµm t×m gi¸ trÞ LN vµ NN cđa HS d­íi dÊu tÝch ph©n trªn ®o¹n tÝnh TP 1)Bµi1: Ta cã: ½ ½= Nªn: 2). CMR: Gi¶i: Ta cã: trªn [0;p/2] th× 2 ≤ ≤ 5 Muèn tÝnh ®­ỵc c¸c tÝch ph©n, ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? 3. Cđng cè, luyƯn tËp: (2ph) X¸c ®Þnh d¹ng bµi tËp sư dơng tÝnh chÊt cđa tÝch ph©n. ¸p dơng gi¶i bpt: H­íng dÉn häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: Xem l¹ c¸c vÝ dơ, c¸c vÝ dơ trong sgk. ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp 3,4.trong SBT IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn 29/1/2018 Tiết: TCĐS 23 «n tËp vỊ tÝch ph©n I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­ỵc diƯn tÝch h×nh thang cong. Trªn c¬ së ®ã ®­a ra ®­ỵc ®Þnh nghÜa tÝch ph©n, c¸c tÝnh chÊt cđa tÝch ph©n vµ biÕt vËn dơng lý thuyÕt vµo bµi tËp. Hs t×m ®­ỵc mèi liªn hƯ gi÷a tÝch ph©n vµ nguyªn hµm. 2.Kü n¨ng: RÌn luyƯn kü n¨ng nhí, tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, ph¸t triĨn t­ duy cho häc sinh. RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc cho häc sinh. 3. Th¸i ®é: Qua bµi gi¶ng, häc sinh say mª bé m«n h¬n vµ cã høng thĩ t×m tßi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị khoa häc. Kü n¨g ¸p dơng vµo cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: gi¸o ¸n, sgk, th­íc. 2. HS: vë, nh¸p, sgk vµ lµm vµ «n c¸c d¹ng bµi tËp tÝch ph©n. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiĨm tra bµi cị: (6ph) CH: + Nªu c¸c tÝnh chÊt tõ 5 – 9 + AD: TÝnh §A: f(x)³0 trªn [a; b] Þ f(x)³g(x) trªn [a;b] Þ m³ f(x)³ M trªn [a; b] Þ + AD: 2. Bµi míi: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10ph 24ph Hs x¸c ®Þnh hsè d­íi dÊu tÝch ph©n Þ c¸ch sư dơng b¶nh nguyªn hµm ®Ĩ tÝnh tÝch ph©n nµy? Tõ ®¼ng thøc cÇn cm, h·y x¸c ®Þnh d¹ng vµ c«ng thøc cÇn ¸p dơng? HD: Ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cđa hsè trªn ®o¹n [0;1]? H·y ®­a hsè vỊ d¹ng cã trong b¶ng nguyªn hµm ®Ĩ t×m c«ng thøc phï hỵp? H·y nhËn xÐt d¹ng cđa hsè? HD: ë b¶ng nguyªn hµm, ta kh«ng cã c«ng thøc lÊy nguyªn hµm cđa tÝch hai hsè l­ỵng gi¸c. VËy: tr­íc khi lÊy nguyªn hµm ph¶i sư dơng c«ng thøc biÕn ®ỉi tÝch thµnh tỉng ®Ĩ ®­a vỊ c¸c d¹ng lÊy ®­ỵc nguyªn hµm. TÝnh tp?. Hs nªu c¸ch lµm vµ tr×nh bµy bµi gi¶i 2hs lªn b¶ng lµm t×m gi¸ trÞ LN vµ NN cđa HS d­íi dÊu tÝch ph©n trªn ®o¹n tÝnh TP nªu ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh bµy bµi gi¶i 2hs lªn b¶ng lµm sư dơng ct biÕn ®ỉi tỉng thµnh tÝch sau ®ã t×m nguyªn hµm 2hs lªn b¶ng lµm BT 1: BT2: Chøng minh r»ng Ta cã: " x Ỵ [0; 1]: 0 £ x2 £ 1 Û 4 £ 4+ x2 £ 5 3. Cđng cè, luyƯn tËp: (4ph) TÝnh. H­íng dÉn häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: Xem l¹i c¸c vÝ dơ, c¸c vÝ dơ trong sgk. ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp 3,4.trong SBT IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn 29/1/2018 Tiết: TCHH 23 LUYỆN TẬP VỀ MẶT CẦU I. Mục tiêu:Củng cố cho HS về: Cách viết PT của mặt cầu. - HS biết cách sử dụng các phương trình của mặt cầu để giải tốn; biết xét vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng II. Chuẩn bị: - GV: Giáo án, bài tập, hình vẽ. - HS: SGK, thước kẻ, compa. III. Tiến trình. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: (2ph0 Câu hỏi: Nêu phương trình điều kiện để viết được phương trình của mặt cầu? Cho một ví dụ cụ thể rồi viết PT của mặt cầu đĩ. 3. Nơi dung bài mới: HĐ1: Chữa bài tập. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung 20ph GV: Để lập phương trình mặt cầu ta cần tìm yếu tố nào? GV: Gọi 1 hs lên bảng giải câu a) GV: tương tự gọi 1 hs lên bảng giải câu b) GV hướng dẫn thêm cho học sinh GV: Nêu cách tìm bán kính của mặt cầu GV: tương tự gọi 1 hs lên bảng giải câu c) GV hướng dẫn thêm cho học sinh Nêu cách tìm bán kính của mặt cầu? GV: tương tự gọi 1 hs lên bảng giải câu d) GV hướng dẫn thêm cho học sinh HS: Tìm tâm và bán kính - Một HS lên bảng giải a) Phương trình của (S) là: b) Ta cĩ trung điểm là tâm của (S) và là bán kính của (S). Suy ra phương trình của (S) là: c) HS : Khoảng cách từ I đến mp(P) là bán kính của mặt cầu. Tacĩ là bán kính của (S). Suy ra phương trình của (S) là: d) HS  IA là bk của mặt cầu Ta cĩ là bán kính của (S). Suy ra phương trình của (S) là: - Hs khác nhận xét Bài 1. Lập pt của mặt cầu (S) biết mặt cầu (S) : a) Cĩ tâm I(2;-1;4) và cĩ bán kính R = 3. b) Cĩ đường kính AB biết A(1;4;– 2) , B(–3;5;1) . c) Cĩ tâm I(1;-1;2) và tiếp xúc với : x + 2y – 2z + 17 = 0. d) Cĩ tâm I(1;4;6) và đi qua A(-2;0;6). 18ph GV : Giải ý a) + Gọi pt của mặt cầu cĩ dạng là; Vì (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D nên ta cĩ hệ: Vậy phương trình của (S) là Gọi một HS lên bảng - Gọi một HS khác nhận xét - GV chốt lại - Nếu HS khơng làm được GV hướng dẫn - Chú ý: + GV cĩ thể hướng dẫn cho HS nhiều cách giải khác nhau HS: 01 hs lên bảng trình bày Bài 2: Lập pt của mặt cầu (S) biết mặt cầu (S) : a) Đi qua 4 điểm A(0;1;0) ,B(2;3;1) ,C(-2;2;2) , D(1;-1;2) d) Cĩ tâm I thuộc Ox , đi qua A(2;-1;2) và cĩ R = 3. e) Đi qua A(2;2;1) B(-2;1,4) và cĩ tâm thuộc Oz IV. Củng cố, (4ph) Y/c HS nắm được cách viết phương trình mặt cầu. Nhấn mạnh các dạng bài tập và phương pháp giải. - BTVN: Ơn tập chương và làm thêm các bài trong SBT- Làm thêm bài tập sau: Lập phương trình mặt cầu (S) biết : a) Cĩ tâm I(6;3;-4) và tiếp xúc Oy. d) Cĩ tâm I(-3;2;2) và tx với mc: (x-1)2 + (y + 122 + (z – 4)2 = 16 V. Rút kinh nghiệm Ngày soạn 19/2/2018 TiếtTCĐS 24 «n tËp vỊ tÝch ph©n vµ øng dơng. I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nh»m giĩp häc sinh n¾m ®­ỵc c¸c c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi 1 ®å thÞ hµm sè hoỈc ®å thÞ hai hµm sè. 2. Kü n¨ng: Th«ng qua bµi gi¶ng rÌn luyƯn cho häc sinh kÜ n¨ng vËn dơng tÝch ph©n tÝnh diƯn tÝch h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi ®å thÞ c¸c hµm sè. RÌn luyƯn kü n¨ng nhí, tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, kÜ n¨ng tÝnh vi ph©n, tÝnh ®¹o hµm, kÜ n¨ng tÝnh nguyªn hµm. 3. Th¸i ®é: Qua bµi gi¶ng, häc sinh say mª bé m«n h¬n vµ cã høng thĩ t×m tßi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị khoa häc. Kü n¨g ¸p dơng vµo cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: gi¸o ¸n, sgk, th­íc. 2. HS: vë, nh¸p, sgk vµ lµm vµ «n c¸c d¹ng bµi tËp tÝch ph©n. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiĨm tra bµi cị(5ph) CH: Nªu c¸c c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ph¼ng. ¸p dơng: TÝnh diƯn tÝch h×nh ph¶ng giíi h¹n bëi ®å thÞ hµm sè y=x2-2x-3 vµ trơc hoµnh §A: 2. Bµi míi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA tu chon 12_12333436.doc
Tài liệu liên quan