Giáo án Tuần thứ 10 Lớp 2

ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

 - Tiếp tục ôn tập và kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn luyện chính tả

 - Đọc lưu loát, làm bài tập chính tả nhanh đúng.

 - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt.

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc.

- HS: SGK, đọc trước bài ở nhà.

III.Các hoạt động dạy – học:

 

docx11 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần thứ 10 Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY --&-- MÔN: TOÁN TUẦN 10 Tiết BÀI: Luyện tập ÔN TẬP- KIỂM TRA ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG I.Mục đích yêu cầu: - Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng. HS đọc thông các bài tập đọc trong tuần 8( phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 45 – 50 tiếng/1phút. Biết đọc ngừng, nghỉ sau các dấu câu, kết hợp kỹ năng đọc hiểu. HS cần trả lời được 1 số câu hỏi về nội dung bài đọc. Ôn lại bảng chữ cái, ôn tập các từ chỉ sự vật - Đọc lưu loát, làm bài tập nhanh đúng. - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: GV:bảng phụ ghi nội dung BT3, phiếu ghi tên bài tập đọc. HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài: Bím tóc đuôi sam B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b)Ôn bảng chữ cái (12 phút) c) Ôn luyện từ và câu: (25 phút) Bài 1: Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng vào bảng dưới đây Chỉ người chỉ đồ vật chỉ con vật chỉ cây cối Bài 2: Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng ở BT1 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc nối tiếp toàn bài + trả lời câu hỏi (2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Giới thiệu bài qua KTBC G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần. - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài bỏ lại không học ở tuần 1, 2) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. G: HD học sinh ôn lại bảng chữ cái H: Đọc nối tiếp bảng chữ cái theo lối thả thơ - đọc bảng chữ cái trong nhóm, cá nhân H: Thi đọc trước lớp ( 4 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Lên bảng là bài ( 1 em) - làm bài vào vở H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Thảo luận, làm bài vào phiếu học tập - Trình bày kết quả nhóm H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. ÔN TẬP- KIỂM TRA ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn cách đặt câu theo mẫu Ai là gì? ôn cách sắp xếp tên riêng của người theo thứ tự trong bảng chữ cái. - Đọc lưu loát, đặt câu, sáp xếp câu theo đúng thứ tự - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: GV:Bảng phụ ghi nội dung BT2, phiếu ghi tên bài tập đọc. HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Bài 1 trang 35 B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b) Ôn luyện từ và câu: (25 phút) Bài 1: Đặt câu theo 2 mẫu Ai( cái gì, con gì) là gì M: Bạn Lan Là học sinh giỏi Bài 2: Ghi tên của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7,8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái: Tuần Tên bài tập đọc có nhân vật mang tên riêng Tên NV xếp theo thứ tự bảng chữ cái 7, 8 Người thầy cũ An, Dũng, Khánh 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Lên bảng làm bài (4 em) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần 3 - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài bỏ lại không học ở tuần 3) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Lên bảng là bài ( 1 em) - làm bài vào vở BT H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Thảo luận, làm bài vào phiếu học tập - Trình bày kết quả nhóm H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Lô gíc kiến thức đã học trong bài. - Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đã học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. 7.11 ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc. Ônvề các từ chỉ hoạt động - Luyện kỹ năng đọc, làm bài tập. - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: GV:Bảng phụ ghi nội dung BT2, phiếu ghi tên bài tập đọc. HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Từ chỉ hoạt động B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b) Ôn luyện từ và câu: (25 phút) Bài 1: Tìm những từ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui. Từ chỉ người, sự vật Từ chỉ hoạt động M: đồng hồ Tích tắc báo phút, báo giờ Bài 2: Dựa theo cách viết trong bài Làm việc thật là vui. Hãy đặt 1 câu nói về: Một con vật Một đồ vật VD: Mỡo bắt chuột bảo vệ mùa màng 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nêu miệng các từ chỉ hoạt động (5 em) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần 4 - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài giảm ở tuần 4) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Lên bảng là bài ( 1 em) - làm bài vào vở BT H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu bài tập G: Giúp HS nắm yêu cầu của bài tập H: Thảo luận, làm bài vào phiếu học tập - Trình bày kết quả nhóm H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Lô gíc kiến thức đã học trong bài. - Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục ôn tập và kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn luyện chính tả - Đọc lưu loát, làm bài tập chính tả nhanh đúng. - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc. HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài: Chiếc bút mực B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b)Viết chính tả: Cân voi (12 phút) - Đọc bài - Tìm hiểu nội dung - Nhận xét hiện tượng chính tả - Từ khó: Lương Thế Vinh, Trung Hoa, - Viết chính tả - Soát lỗi, chữa lỗi, chấm bài 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc nối tiếp toàn bài + trả lời câu hỏi H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ ôn G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần 5. - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài giảm ở tuần 5) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. G: Đọc, giải nghĩa 1 số từ: sứ thần, Lương Thế Vinh, Trung Hoa H: Đọc bài viết + Trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn viết. G: nêu câu hỏi, HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả có trong bài( cách trình bày, cách viết hoa tên riêng, từ khó,..) H: Luyện viết từ khó H+G: Nhận xét, uốn nắn G: Đọc bài (lần 1) H: Nhắc lại cách trình bày (1H) H: Nhìn bảng viết chính tả G: Đi từng bàn quan sát uốn nắn G: Đọc ( lần 2) H: Tự soát lỗi bằng bút chì G: Chấm bài của các đối tượng HS(7 bài) - Nhận xét, chữa lỗi chung trước lớp. H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. 8.11 ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục ôn tập và kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn luyện trả lời câu hỏi theo tranh và tổ chức câu thành bài. - Luyện đọclưu loát. Luyện nói theo tranh. - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc. Tranh vẽ phần luyện nói HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài: Mẩu giấy vụn B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b)Dựa theo tranh trả lời câu hỏi (12 phút) 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc nối tiếp toàn bài + trả lời câu hỏi H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ ôn G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần 6. - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài giảm ở tuần 6) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập( 1 em) G: HD học sinh nắm yêu cầu của bài tập H: Quan sát tranh, tìm hiểu ND tranh G: HD học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi H: Nối tiếp nêu miệng H+G: Nhận xét, bổ sung, sửa H: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm - Thi kể trước lớp ( 4 em) G: lắng nghe, uốn nắn cách diễn đạt cho HS H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Lô gíc kiến thức đã ôn - Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục ôn tập và kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi. Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. - Luyện đọc lưu loát. làm các bài tập - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc và học thuộc lòng. Bảng phụ viết nội dung BT2 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài: Người thầy cũ B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b)Nói lời cảm ơn, xin lỗi (12 phút) Bài 1: Ghi vào chỗ trống lời em nói với bạn trong trường hợp sau: Bài 2: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc nối tiếp toàn bài + trả lời câu hỏi H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ ôn G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc đã học trong tuần 7. - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ, HTL đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài giảm ở tuần 7) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập( 1 em) G: HD học sinh nắm yêu cầu của bài tập H: Làm bài vào VBT - lên bảng làm bài ( 4 em) H+G: Nhận xét, đánh giá, chốt lại nội dung H: Nêu yêu cầu bài tập( 1 em) G: HD học sinh nắm yêu cầu của bài tập H: lên bảng làm bài ( 4 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại KQ đúng H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Lô gíc kiến thức đã ôn - Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra. 9.11 ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục ôn tập và kiểm tra lấy điểm đọc. Ôn luyện cách tra mục lục sách. Ôn cách nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. - Luyện đọc lưu loát. làm các bài tập thành thạo. - Giúp HS hệ thống được kiến thức để làm bài kiểm tra tốt. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Phiếu ghi tên bài tập đọc và học thuộc lòng. - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài: Người mẹ hiền B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2: Nội dung: a) Ôn phần Tập đọc : (20 phút) b)Tìm các bài đã học ở tuần 8 theo mục lục sách. (12 phút) Bài 1: Dựa theo mục lục ở cuối sách ghi tên các bài em đã học trong tuần 8 Bài 2: Ghi lại lời mời, nhờ, đề nghị của em trong những trường hợp sau: 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc nối tiếp toàn bài + trả lời câu hỏi H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ ôn G: Yêu cầu HS nhắc tên các bài tập đọc, HTL đã học trong tuần 8. - sử dụng phiếu ghi tên các bài TĐ, HTL đã chuẩn bị ( bao gồm cả bài giảm ở tuần 8) H: Đọc theo yêu cầu lá thăm đã bốc. H+G: lắng nghe, nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu bài tập( 1 em) G: HD học sinh nắm yêu cầu của bài tập H: Làm bài theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày ( 4 em) H+G: Nhận xét, đánh giá, chốt lại nội dung H: Nêu yêu cầu bài tập( 1 em) G: HD học sinh nắm yêu cầu của bài tập H: Làm bài vào vở ( cả lớp) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại KQ đúng H: Nhắc lại tên các bài đã học (1H) G: Lô gíc kiến thức đã ôn - Nhận xét chung tiết học H: Đọc thêm các bài đx học chuẩn bị cho giờ kiểm tra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 10 Lop 2_12461570.docx
Tài liệu liên quan