Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 7

Tiết 2:

*Nhóm trình độ 2 : Thủ công

Bài 4 . Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt

Bài 7c : Vì sao mọi người , mọi vật bận mà vui ? ( T2 )

Thủ công

Bài 4 . Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1)

I. Mục tiêu : ( Nhóm trình độ 2 )

- Nêu được cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui , các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng .

- Yêu thích sản phẩm mình làm ra .

II. Đồ dùng .

-Mẫu thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy thủ công .

- Giấy thủ công .

 

doc12 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7: Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015. Buổi sáng Tiết 1: *NTĐ2+ NTĐ3 : Hoạt động tập thể . Chào cờ . Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7A : Thầy cô là những người đáng kính ( T1). *Nhóm trình độ 3 : Toán Bài 18 : Bảng nhân 7 ( T1) Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7A : Thầy cô là những người đáng kính ( T2). *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7A: Cộng đồng Vì sao không được đá bóng lòng đường ? ( T1). * Nhóm trình độ 3 . 1.( Điều chỉnh ) Quan sát tranh trả lời câu hỏi . - Việc 1.Em đọc yêu cầu và câu hỏi (1- 2 lần ) . - Việc 2. Em quan sát tranh trả lời câu hỏi . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu kết quả . - Việc 2 . Nhóm trưởng chốt kết quả báo cáo cô giáo . .. Tiết 4: *Nhóm trình độ 2 : Toán Bài 17 : Em ôn lại những gì đã học . *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7A: Vì sao không được đá bóng lòng đường ? ( T2 ) Buổi chiều Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Thể dục Chuyên biệt dạy *Nhóm trình độ 3 : Thể dục Chuyên biệt dạy .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2: An toàn giao thông Bài 1: An toàn và nguy hiểm khi đi trên đường . *Nhóm trình độ 3 : An toàn giao thông Bài 1: Giao thông đường bộ . .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Toán Luyện tập thực hành Toán *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Luyện tập thực hành Tiếng Việt .. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2015 Buổi sáng Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7A : Thầy cô là những người đáng kính ( T3). *Nhóm trình độ 3 : Toán Bài 18 : Bảng nhân 7 ( T2 ) .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7B : Thầy cô là những người độ lượng ( T1) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7A: Vì sao không được đá bóng lòng đường ? ( T3 ) .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Toán Bài 18: 7 cộng với một số : 7 +5( T1 ) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng ( T1 ) * Nhóm trình độ 2 . 1 . Tìm phép tính giúp bạn . - Việc 1: Em đọc yêu cầu và nội dung bài toán ( 1-3 lần ) . - Việc 2: Em viết phép tính vào bảng con . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu kết quả trong nhóm . - Việc 2 . Em báo cáo kết quả với cô giáo . .. Tiết 4 : *Nhóm trình độ 2 : Thể dục Chuyên biệt dạy *Nhóm trình độ 3 : Thể dục Chuyên biệt dạy .. Buổi chiều Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Luyện tập thực hành Tiếng Việt *Nhóm trình độ 3 : Toán Luyện tập thực hành Toán .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Mĩ thuật Chuyên biệt dạy *Nhóm trình độ 3 : Mĩ thuật Chuyên biệt dạy .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Hát nhạc Chuyên biệt dạy *Nhóm trình độ 2 : Hát nhạc Chuyên biệt dạy Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2015 Buổi sáng Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Toán Bài 18: 7 cộng với một số : 7 +5 ( T2 ) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng ( T2) .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Đạo đức Bài 4 : Chăm làm việc nhà (T1) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng ( T3) Đạo đức Bài 4 : Chăm làm việc nhà (T1) I. Mục tiêu : ( Nhóm trình độ 2 ) - Biết : Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ. -Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng. II. Đồ dùng . - Tài liệu HDH.VBTĐĐ, phiếu bài tập 1 và BT3. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản . 1. Nhận xét về việc làm của bạn nhỏ trong tranh ( BT1). - Việc 1.Em quan sát tranh và đọc câu hỏi ( 1- 2 lần ) . - Việc 2. Em trả lời 2 câu hỏi đó . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu kết quả . - Việc 2 . Nhóm trưởng chốt kết quả báo cáo cô giáo . 2. Phân tích bài thơ “ Khi mẹ vắng nhà ” ( BT2) : - Việc 1: Em đọc yêu và bài thơ ( 1 -3 lần - Việc 2 : Em trả lời câu hỏi : ? Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà . ? Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm như thế nào đối với mẹ . ? Em đoán xem mẹ bạn nghĩ gì khi thấy những việc bạn đã làm . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu trong nhóm. - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . 3. Ghi tên những việc nhà . ( BT3) . - Việc 1: Em quan sát tranh và đọc yêu cầu ( 1- 3 lần ) . - Việc 2. Em trả lời câu hỏi : ? Tranh vẽ gì . ? Các bạn trong tranh làm việc gì . ? Em có thể làm được những việc nào trong tranh . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu . - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . B. Hoạt động ứng dụng . - Em cùng người thân sưu tầm tấm gương người chăm làm việc nhà . .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7B : Thầy cô là những người độ lượng ( T 2) *Nhóm trình độ 3 : Toán Bài 19 : Gấp một số lên nhiều lần ( T1 ) .. Tiết 4 : *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7B : Thầy cô là những người độ lượng ( T 3) *Nhóm trình độ 3 : Tự nhiên xã hội Bài 6 : Cơ quan thần kinh của chúng ta ( T1 ) .. Buổi chiều Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Luyện tập thực hành Tiếng Việt *Nhóm trình độ 3 : Toán Luyện tập thực hành Toán .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Toán Luyện tập thực hành Toán *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Luyện tập thực hành Tiếng Việt .. Tiết 3: *NTĐ 2 + NTĐ3 : Hoạt động ngoài giờ lên lớp . Học sinh dọn vệ sinh xung quanh trường lớp . Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2015 Buổi sáng Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Toán Bài 19 : Em thực hiện phép tính dạng 47+25 ; 47+5 như thế nào ? ( T1 ) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7c : Vì sao mọi người , mọi vật bận mà vui ? ( T1) .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Thủ công Bài 4 . Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7c : Vì sao mọi người , mọi vật bận mà vui ? ( T2 ) Thủ công Bài 4 . Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1) I. Mục tiêu : ( Nhóm trình độ 2 ) - Nêu được cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Gấp được thuyền phẳng đáy không mui , các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng . - Yêu thích sản phẩm mình làm ra . II. Đồ dùng . -Mẫu thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy thủ công . - Giấy thủ công . III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản . 1. Quan sát , nhận xét. - Việc 1.Em quan sát thuyền phẳng đáy không mui trả lời câu hỏi . + Thuyền phẳng đáy không mui có hình gì ? Màu sắc gì ? - Việc 2. Nêu các bộ phận của thuyền phẳng đáy không mui. ? Hai bên mạn thuyền như thế nào , ? Phần đáy thuyền, mũi thuyền như thế nào . - Việc 1 . Em nêu kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Em lần lượt nêu kết quả trong nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến rồi báo cáo cô giáo . 2. Hướng dẫn cách gấp tên lửa : Bước 1: Gấp 3 nếp gấp cách đều . Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền . Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui . - Việc 1: Em nêu lại cách gấp . - Việc 2 . Em thao tác lại các bước gấp . - Việc 1: Em cùng bạn thao tác lại các bước gấp . - Việc 2 . Trao đổi , chia sẻ , nhận xét các bước gấp cho bạn . - Nhóm trưởng nhận xét đánh giá báo cáo cô giáo . B. Hoạt động thực hành . - Em thực hành gấp máy bay đuôi rời . - Trao đổi chia sẻ sản phẩm . - Nhóm trưởng nhận xét đánh giá báo cáo cô giáo . - GV chia sẻ các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Nêu sự hoạt động của thuyền phẳng đáy không mui. - GV y/c HS đọc lại để ghi nhớ . C. Hoạt động ứng dụng . - Chia sẻ với người thân về các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui. .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7c : Thầy cô dạy dỗ em nên người ( T 1) *Nhóm trình độ 3 : Toán Bài 19 : Gấp một số lên nhiều lần ( T2) .. Tiết 4 : *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7c : Thầy cô dạy dỗ em nên người ( T 2 ) *Nhóm trình độ 3 : Đạo đức Bài 11: Tôn trọng đám tang ( T1) I. Mục tiêu : ( Nhóm trình độ 3 ). - HS hiểu được : Đám tang là lễ chôn cất người đã chết , là một sự kiện đau buồn đối với những người thân của họ . - Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ chôn cất người đã khuất . - Biết được việc nên làm và việc không nên làm khi gặp đám tang . II. Đồ dùng . - Tài liệu HDH. VBTĐĐ 3, tranh minh họa . III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức lớp chơi trò chơi . A. Hoạt động cơ bản . 1. Kể chuyện đám tang ( Bài tập 1 ) . - Việc 1. Em quan sát tranh và đọc thầm truyện Đám tang ( 1-3 lần ) . - Việc 2. Em trả lời câu hỏi phần b cuối truyện. ( trang 42 ) . - Việc 1 . Em nêu câu trả lời cho bạn bên cạnh nghe . - Việc 2.Em trao đổi , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 .Lần lượt từng bạn nêu kết quả trong nhóm nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến báo cáo cô giáo . 2. Đánh giá hành vi : - Việc 1: Em đọc yêu cầu và nội dung ( 1-3 lần ) . - Việc 2 . Em ghi dấu cộng vào ô trước ứng xử đúng . - Việc . Giải thích vì sao đúng ? Vì sao không nên làm ? - Việc 1. Em nêu kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Trao đổi , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng em nêu kết quả trong nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . 3. Tự liên hệ thực tế . - Việc 1. Em nói về cách ứng xử của em cho bạn bên cạnh nghe . - Việc 2. Trao đổi , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1.Lần lượt từng em nêu kết quả trong nhóm . - Việc 2.Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - GV chia sẻ chốt ý đúng => ghi nhớ . - Nêu lại ghi nhớ . B. Hoạt động ứng dụng . - Em kể việc nên làm và việc không nên làm khi gặp đám tang cho người thân nghe . ... Buổi chiều Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : An toàn giao thông Bài 2: Tìm hiểu đường phố *Nhóm trình độ 3 : An toàn giao thông Bài 2: Giao thông đường sắt .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Luyện tập thực hành Tiếng Việt *Nhóm trình độ 3 : Toán Luyện tập thực hành Toán .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Toán Luyện tập thực hành Toán *Nhóm trình độ 3 : Thủ công Bài 5: Gấp , cắt , dán bông hoa ( T1) I. Mục tiêu: ( Nhóm trình độ 3 ) - Nêu được cách gấp, cắt , dán bông hoa . - Gấp , cắt , dán được bông hoa . II. Đồ dùng . -Mẫu bông hoa bằng giấy thủ công . - Giấy thủ công . III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản . 1. Quan sát, nhận xét. - Việc 1.Em quan sát bông hoa trả lời câu hỏi . + Bông hoa có mấy cánh ? + Bông hoa màu sắc gì ? + Nêu các bộ phận của bông hoa ? - Việc 1 . Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu câu trả lời của mình . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến báo cáo cô giáo . 2.Hướng dẫn cách gấp . - GV HD . Bước 1:Cách gấp , cắt bông hoa 5 cánh . Bước 2: Cách gấp , cắt bông hoa 4 cánh và 8 cánh . Bước 3:Dán các bông hoa 4, 5, 8 cánh . B. Hoạt động thực hành . - Việc 1: Em thực hành gấp , cắt , dán các bông hoa 4, 5, 8 cánh , ít nhất mỗi loại 1 bông . - Việc 1: Em và bạn trao đổi sản phẩm . - Việc 2 . Trao đổi, chia sẻ, nhận xét các bước gấp cho bạn . - Việc 1.Trao đổi chia sẻ sản phẩm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - GV chia sẻ các bước gấp các bông hoa 4, 5, 8 cánh . - GV y/c HS nhắc lại để ghi nhớ . C.Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ với người thân về các bước gấp các bông hoa 4, 5, 8 cánh . .. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015 Buổi sáng Tiết 1: *Nhóm trình độ 2 : Toán Bài 19 : Em thực hiện phép tính dạng 47+25 ; 47+5 như thế nào ? ( T2 ) *Nhóm trình độ 3 : Tiếng Việt Bài 7c : Vì sao mọi người , mọi vật bận mà vui ? ( T3) .. Tiết 2: *Nhóm trình độ 2: Tự nhiên xã hội Bài 4 : Ăn uống thế nào để cơ thể khỏe mạnh ? ( T1) *Nhóm trình độ 3 : Toán Bài 20 : Bảng chia 7 ( T1 ) .. Tiết 3: *Nhóm trình độ 2 : Tiếng Việt Bài 7c : Thầy cô dạy dỗ em nên người (T3 ) Nhóm trình độ 3 : Tự nhiên xã hội Bài 6 : Cơ quan thần kinh của chúng ta ( T 2 ) Tiết 4: NTĐ2 + NTĐ3 : Sinh hoạt lớp . Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 7 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học tương đối đều , đúng giờ . - TRong lớp chú ý thảo luận bài tích cực . - Học có tiến bộ nói to hơn thảo luận sôi nổi hơn như Lương , Pà . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực thảo luận bài , nói bé , trầm như Tả , Lù Mẩy . * Kế hoạch trong tuần 8 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . .. Nhóm trình độ 3 : Tự nhiên xã hội tuần 9 Bài 8 : Các thế hệ trong gia đình và hị hàng của em (tiết 3) .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 7 A.doc
  • docTuần 7 A - lan.doc
  • docTUẦN 7 hồng.doc
Tài liệu liên quan