Giáo trình luật bảo vệ thực vật

Hình thức pháp luật là những dạng tồn tại thực tế của pháp luật trong các kiểu Nhà Nước. Hình thức pháp luật cũng là một phương thức phản ánh lý trí của giai cấp cẩm quyền ra bên ngoài thông qua việc hợp pháp hóa trong các hoạt động làm luật và ban hành luật của nhà nước.

pdf50 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình luật bảo vệ thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình luật bảo vệ thực vật.pdf
Tài liệu liên quan