Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình

MỤC LỤC

Chương 1: Tự ĐÁNH GIÁ KỲ NĂNG THUYÉT TRÌNH.

Tự đánh giá khà năng thuyết trình 4

Khắc phục sự hồi hộp khi thuyết trình 7

Chương 2: CHUẢN BỊ TRƯỚC KHI THUYẾT TRÌNH

Chuẩn bị về hình dáng bên ngoài 14

Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình 16

Tám bước cằn thiết để chuẩn bị tốt một bài thuyết trình 19

Chương 3 : DỤNG cụ TRỰC QUAN

Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ trực quan 29

10 cách đê chuẩn bị dụng cụ tiực quan hiệu quà 30

Màu sắc dùng trong các dụng cụ trực quan 32

Chương 4: LUYỆN TẬP THUYÉT TRÌNH

Cách luyện tập thuyết trình 35

Điều khiển không khí của buổi thuyết trình 36

Chương 5: TIẾN HÀNH THUYẾT TRÌNH

Cách tiến hành thuyết trình 40

Các lưu ý trong khi thuyết trình 41

Kỹ thuật đặt câu hòi và trà lời khi thuyết trĩnh 46

Chương 6: THỰC HÀNH

Ôn tập các nội dung và thực hành 50

Danh mục các bước cằn thực hiện đê có một bài thuyết trình thành công 51

 

pdf53 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_ky_nang_thuyet_trinh_phan_1.pdf