Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học Sư phạm - Nguyễn Đăng Động

Lời nói đầu 2

Chương 1: Khái quát về TLIILT-SP 3

1.1. Vài nét lịch hình thành và phát triển của TLHLT-SP. 3

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu TLI1LT-SP. 4

1.3. Ý nghía của TLHLT-SP trong công tác dạy học và giáo dục. 9

* Câu hòi và bài tập 9

Chương 2: Lí luận về sự phát triển tâm lí trẻ cm. 10

2.1. Khải niệm về trè em và sự phát triển tâm lý trê em 10

2.2. Một số quan điểm sai lẩm về sự phát triển tâm lỉ trè em. 13

2.3. Các quy luật và điều kiện phát triển tâm li trè em. 14

2.4. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí. 16

* Câu hòi và bài tập 18

Chương 3: Đặc điểm tâm lí HSTHCS. 19

3.1. Khải niệm về tuổi thiếu niên (HSTHCS). 19

3.2. Nhừng đặc diểm tâm li của I1STIICS. 19

* Câu hòi và bài tập. 33

Chương 4 Tâm lí học dạy học. 34

4.1. Bàn chất của hoạt dộng dạy và hoạt dộng học. 34

4.2. Sự lình hội khải niệm. 40

4.3. Sự hình thành kì năng, kì xào học tập. 45

4.4. Dạy học và sự phát triển trí tuệ. 46

* Câu hói và bài tập. 50

 

pdf88 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học Sư phạm - Nguyễn Đăng Động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_tam_ly_hoc_lua_tuoi_va_tam_ly_hoc_su_pham_nguyen.pdf