Hà Nội - Văn hóa phong tục (Phần 3)

CHƯƠNGI: PHỤC TRANG 3

CHlỀc ÁO DÀI VIỆT NAM 4

ĐÒI ĐIẾU VỀ CHIẾC VÁY. 7

CÁI YẾM 10

TÓC BÔ ĐUÔI GÀ 14

NÓN 16

CHƯONGII: VƯI CHƠI 20

HỘI CÒ NGƯỜI ỏ CHÙA VUA HÀ NỘI 21

XUÂN XƯA QUÀNG LẠC 24

THÚ CHƠI CÂY CÀNH 25

TKỎ CHƠI LÓI XÓM 31

CÁ VÀNG HÀ NỘI 33

CHƯƠNG III: NGHỆ THUẬT 36

NGHỆ THUẬT MÚA Rốl NƯỚC 37

MÚA CHÈO 41

HÁT GIAO DUYÊN 43

DIỄN XƯỚNG TRÒ MỤC LIÊN - THANH TRI 47

NÉT TUÔNG 51

TRANH SƠN MÀI 54

HTTP://ebooks.vdcmedia.com

LÝ KHÁC CUNG 2

TRUYỆN VỀ BỨC TRANH -HỨNG DỪA* 57

MẤYBÕNG HOA NGHỆ THUẬT 59

VẼ MẠT TÀO THÁO 63

CA TRÙ DÔNG NHẠC DÃN CA HÀ NỘI 65

GIỌNG HÁT XẨM BÂNG KHUÂNG 69

CHUYỆN VỀ NHẠC HlẾU XƯA 72

CHẦU Ả ĐÀO CUỐI NĂM 76

NGHỆ THUẬT HÁT Ả ĐÀO 79

SÓNG CHẾT VỚI NGHỀ DIỄN 54

 

pdf87 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hà Nội - Văn hóa phong tục (Phần 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfha_noi_van_hoa_phong_tuc_phan_3.pdf