Hướng dẫn cấu hình trên Modem TD-8840T sử dụng dịch vụ IPTV

Mục đích của chúng ta không để cho port IPTV nhận IP từ modem (vì nó đã

được cấp IP thông qua Set Top Box). Chúng ta thỏa thuận như sau : Port LAN 1, 2 và 3

trên modem được sử dụng cho dịch vụ Internet. Còn port LAN 4 được sử dụng cho dịch

vụ IPTV. Click Interface SetupLAN. Trong phần Physical Ports : check vào ô port 1,

2 và 3, bỏ dấu check ở ô port 4

pdf10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 8918 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn cấu hình trên Modem TD-8840T sử dụng dịch vụ IPTV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Hướng dẫn cấu hình trên Modem TD-8840T sử dụng dịch vụ IPTV Đây là bài hướng dẫn thiết lập cho Modem TD-8840T sử dụng được dịch vụ IPTV của nhà mạng cung cấp cho người dùng (Demo cho mạng Viettel) Bước 1 : Đăng nhập vào Modem TD-8840T với địa chỉ mặc định 192.168.1.1, Username và Password đăng nhập là “admin” Bước 2 : Cấu hình kết nối Internet Các bạn tham khảo bài viết sau đây để đọc hướng dẫn chi tiết cấu hình : Chúng ta tổng kết lại các thông số cấu hình ở bước trên :  Virtual Circuit : PVC 0  Status : Activated. CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM  ATM VC gồm VPI/ VCI : 8/35. (Mạng Viettel)  ISP : PPPoA/ PPPoE.  Tham số username và password.  Connection : Always On (Recommended).  Get IP address : Dynamic.  NAT : Enable.  Multicast : IGMP v2 CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Bước 3 : Cấu hình để sử dụng IPTV Nhấn vào PVCs Summary để xác định PVC 8/36 (nếu là mạng viettel) Như hình phía dưới, PVC 8/36 sẽ là PVC4 CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Như vậy chúng ta sẽ cấu hình cho PVC4 theo các thông số như hình dưới đây :  Virtual Circuit : PVC4. CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM  Status : Activated.  VPI/ VCI : 8/36.  ISP : Bridge Mode.  Encapsulation : 1483 Bridged IP LLC. Bấm Save để lưu lại cấu hình. Thông thường, chúng ta nên Enable chức năng DHCP trên modem Bước 4 : Mục đích của chúng ta không để cho port IPTV nhận IP từ modem (vì nó đã được cấp IP thông qua Set Top Box). Chúng ta thỏa thuận như sau : Port LAN 1, 2 và 3 trên modem được sử dụng cho dịch vụ Internet. Còn port LAN 4 được sử dụng cho dịch vụ IPTV. Click Interface SetupLAN. Trong phần Physical Ports : check vào ô port 1, 2 và 3, bỏ dấu check ở ô port 4. CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Bước 5 : Cấu hình tính năng Port mapping (Chia VLAN) Click Advanced SetupVLAN, check vào Activated Tiếp theo click Assign VLAN PVID for each interface Chúng ta quy định và cấu hình như sau :  PVC 0 : 8/35 ; PVC 4 : 8/36  VC #0 được gán PVID 1. Port Ethernet 1,2,3 được sử dụng vào internet nên được gán PVID tương ứng là 1.  VC#1 được gán PVID 2. Port Ethernet 4 được sử dụng cho dịch vụ IPTV nên được gán PVID tương ứng là 2. CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Trong đó, ATM VC là các PVC trong mục Interface Setup, PVID là các VLAN ID (ở trường hợp này sẽ là 2 VLAN) Sau khi chia PVC và Port cho VLAN, bấm Save để lưu lại cấu hình. Sau đó bạn Click Advanced SetupVLANDefine VLAN Group  Cấu hình VLAN Group  Cấu hình Group VLAN 1 (Port 1,2,3 được gán vào PVC 0(8/35) )  VLAN Index : 1  Active : Yes  ATM VCs : Port#0  Ethernet Port #1,2,3 CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Nhấn Save để lưu lại cấu hình  Cấu hình Group VLAN 2 (Port 4 gán cho PVC 4 (8/36) )  VLAN Index : 2  Active : Yes  ATM VCs : Port#4  Ethernet Port # 4 CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM Bước 6 : Reboot lại Modem Click Maintenance SysRestart Current Setting RESTART Sau khi khởi động lại Modem, bạn kiểm tra lại ứng dụng Chúc thành công CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfH4327899ng d7851n c7845u hamp236nh tramp234n Modem TD8840T s7917 d7909ng damp7.pdf