Kế hoạch lớp Lá - Tuần 20 - Chủ đề nhánh: Tìm hiểu một số loại quả

Cả lớp đã được ăn quả cam chưa? Cho trẻ đại diện nếm.

- Khi ăn quả cam có vị như thế nào?

- Cô củng cố: cam là loại quả có nhiều múi, nhiều hạt, cam có quả vị ngọt và có quả có vị chua đấy.

- Những loại quả nào có múi, có nhiều hạt như quả cam (Cho trẻ kể và xem quả quýt, bưởi, qủa tranh, khế)

- Trong những loại quả này có rất nhiều vitamin c tốt cho sức khỏe.

 * Tiếp theo chúng mình cùng khám phá giỏ của tổ 2 nhé!

Mời đại diện của tổ 2 kể về món quà của đội mình nào!

- Quả Xoài này có màu gì? Cho trẻ sờ quả xoài

- Còn quả Xoài này có màu gì đây? Màu xanh

- Các con được ăn xoài bao giờ chưa? (cho trẻ nếm)

 

doc14 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch lớp Lá - Tuần 20 - Chủ đề nhánh: Tìm hiểu một số loại quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thực hiện từ 21/ 01 đến 25/ 01/2019). Thứ Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thời gian hoạt động §ãn trÎ, chơi, thÓ dôc s¸ng - §ãn trÎ: C« ®ãn trÎ vµo líp, nh¾c trÎ cÊt t­ trang c¸ nh©n. Trò truyện với trẻ về chủ đề “ Tìm hiểu một số loại quả”. - Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch, xem tranh ¶nh, ®å dïng cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò “ Tìm hiểu một số loại quả”. - ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ đi thành vòng tròn đi các kiểu đi sau đó đứng thành hai hàng ngang tập theo cô bài “ Sắp đến tết rồi’’ trong GAĐT tháng 1. Học LVPTTC LVPTNN LVPTNT LVPTNT LVPTTM - Trườn chui dưới dây. Thơ: Ăn quả Ôn: So s¸nh số lượng trong ph¹m vi 5. Kpkh Bé tìm hiểu một số loại quả. Nặn quả cam Chơi, ho¹t ®éng ở các gãc + Gãc ph©n vai: Cô giáo, gia đình, bán hàng. + Gãc häc tËp: Xem tranh ảnh, vẽ, nặn, tô màu về các loại cây, hoa, quả. + Gãc nghÖ thuËt: Múa, hát các bài trong chủ đề thực vật. + Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc cây cảnh, tưới nước, nhổ cỏ cho hoa. + Gãc x©y dùng lắp ghép vườn hoa, cây ăn quả, vườn rau. Chơi ngoài trời - Đi dạo, quan sát thời tiết, cây trong sân trường. - Chơi trò chơi: Gieo hạt, ngửi hoa, gọi đủ 2 thứ rau cùng loại, bé thích ăn gì, xếp hình, giỏ rau quả. - Vẽ, viết nghệch ngoạc trên sân, trên cát - Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi (Từ cỏ, rơm, lá cây, sỏi,) Ăn ngủ -Tr­íc khi ¨n: c« cïng trÎ kª bµn ghÕ chuÈn bÞ giê ¨n. Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn. Chia ¨n ®ñ sè trÎ, ®ñ khÈu phÇn ¨n cho trÎ. - Trong khi ¨n: §éng viªn trÎ ¨n hÕt khÈu phÇn, gi¸o dôc dinh d­ìng ph¶i ¨n ®ñ chÊt cho c¬ thÓ mau lín khoÎ m¹nh. §éng viªn trÎ ¨n hÕt khÈu phÇn, gi¸o dôc dinh dưìng ph¶i ¨n ®ñ chÊt cho c¬ thÓ mau lín khoÎ m¹nh. - Sau khi ¨n: cho trÎ xóc miÖng uèng nưíc, c« vµ trÎ cïng dän phßng ¨n, cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. VÖ sinh chuÈn bÞ ngñ trưa. - Trong khi ngñ: C« cã mÆt thưêng xuyªn xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng liªn quan ®Õn trÎ. - Sau khi ngñ: c« vµ trÎ cïng thu dän phßng ngñ ®Ó chuÈn bÞ ¨n phô chiÒu. Ăn phụ - Tr­íc giê ¨n: c« h­íng dÉn trÎ vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ, chia ¨n ®ñ sè trÎ ®ñ khÈu phÇn. - Trong khi ¨n: §éng viªn trÎ ¨n hÕt khÈu phÇn ®Ó c¬ thÓ lín nhanh khoÎ m¹nh. - Sau khi ¨n: Cho trÎ xóc miÖng uèng nước, vệ sinh tay chân sạch sẽ. Chơi hoạt động theo ý thích. - Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, trò chơi học tập trong chủ đề: Thực vật. - Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu theo bài hát “ Quả”, Nghe bài hát “ Lý cây bông” Chuẩn bị ra về và tr¶ trÎ - VÖ sinh c¸ nh©n, chuÈn bÞ ®å dïng c¸ nh©n ®Ó tr¶ trÎ. - Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña trÎ trong ngµy, dÆn dß nh÷ng viÖc chuÈn bÞ cho ngµy h«m sau. - Thu dän ®å dïng kiÓm tra ®iÖn n­íc tr­íc khi vÒ. Thø 2 ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2019 LÜnh vùc PTTC: TRƯỜN CHUI DƯỚI DÂY I. Mục ®Ých yªu cÇu 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt dùng sức chân và tay để trườn chui dưới dây mà không bị chạm vào dây sự hướng dẫn của cô. - Biết tuân thủ cách chơi và luật chơi của trò chơi: Chạy tiếp cờ. 2. Kü n¨ng: - Rèn luyện sự khéo léo vận động cho trẻ khi tham gia trò chơi: Chạy tiếp cờ. - Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ chân, cơ tay khả năng định hướng không gian. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vận động và chơi trò chơi. - Đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ học II. ChuÈn bÞ: 1. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ. - Trang phục của trẻ gọn gàng sạch sẽ, trẻ đi dép quai hậu hoặc giày ba ta. 2. Đồ dùng dạy học của cô: - Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, cờ, ống cờ, dây. + Nội dung tích hợp: Âm nhạc, GDPTVĐ, GDDD. III. Tiến hành hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Ho¹t ®éng 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Cho trẻ chơi trò chơi Hái quả và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề: Bé biết những loại quả nào. - Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. Ho¹t ®éng 2: Nội dung hoạt động học. * Khëi ®éng: - Cho trẻ khởi động theo nhạc bài chickendance. Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc, sau đó lấy quả bông di chuyển thành 2 hàng dọc. - Cho trẻ quay thành 2 hàng ngang dãn cách đều nhau một sải tay. * Träng ®éng: BTPTC: Theo bài Quả - Động tác tay: 2 tay đưa trước lên cao. - Động tác bụng: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân - Động tác chân: Ngồi khuỵu gối hay tay đưa ra trước. - Động tác bật: Bật tiến về phía trước. * Vận động cơ bản: Trườn chui dưới dây C« giíi thiÖu bµi vận động và sơ đồ thực hiện. - Hỏi trẻ các con có thể thực hiện theo các cách nào? ( Hỏi 2 – 3 trẻ) - Cô chốt lại tên bài vận động: Trườn chui dưới dây - Cô mời 1- 2 trẻ lên thực hiện. - Cô và trẻ cùng nhận xét - Cô làm mẫu lần 1: không phân tích động tác. - Cô làm mẫu lần 2: phân tích động tác. Tư thế chuẩn bị: Cô nằm sấp trước vạch chuẩn: Khi có hiệu lệnh “ trườn” cô bắt đầu trườn, khi trườn, mắt cô nhìn thẳng, đầu không cúi, tay chân phối hợp nhịp nhàng, trườn bằng bàn tay, cẳng chân theo hướng thẳng, trườn chui dưới dây mà không bị chạm vào dây, trườn xong cô đứng dậy và đi về dứng vào cuối hàng. - Cô lại lần 3: Hoàn chỉnh * TrÎ thùc hiÖn - Cho cả lớp lần lượt lên thực hiện. - Trẻ thực hiện cô quan sát và sửa sai cho trẻ, cô động viên khuyến khích, tuyên dương trẻ. - Cho trẻ thi đua theo tổ xem tổ nào thực hiện đúng kỹ thuật. - Cho trẻ thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 2-3 trẻ - Hỏi lại trẻ tên bài vận động? Cô đổi dây trườn bằng cổng chui cho trẻ thực hiện theo khả năng. - Cho cả lớp thi đua nhau 1 lần cô yêu cầu trẻ trườn ( Bò) nhanh hơn đúng kỹ thuật hơn. - Cho 1 trẻ lên chạy lại. - Hỏi trẻ tên bài vận động? - Giáo dục trẻ chăm tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh. * Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, Luật chơi - Cô cho trẻ chơi, nhận xét sau mỗi lần chơi. * Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu theo giai điệu bài “ màu hoa”. Hoạt động 3: kết thúc. Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và rửa tay chân. - Trẻ chơi và trò chuyện cùng cô. - Trẻ lắng nghe. - Trẻ khởi động cùng cô. - Trẻ thực hiện 2x8 nhịp - Trẻ thực hiện 2x8 nhịp - Trẻ thực hiện 3x8 nhịp - Trẻ thực hiện 2x8 nhịp - Trẻ trả lời. - Trẻ thực hiện. - Trẻ quan sát. - Trẻ xem cô thực hiện mẫu - Trẻ thực hiện - Hai tổ thi đua nhau - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ thực hiện theo khả năng. - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe. - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ thực hiện các động tác hồi tĩnh - Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô và đi rửa tay. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY Thø 3 ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2019. Lĩnh vực GDPTNN: Thơ ĂN QUẢ I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức : - Trẻ nhớ tên bài thơ: Ăn quả của tác giả Hồng Thu. - Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Nói về tác dụng của các loại quả đối với cơ thể bé, mỗi loại quả có những tác dụng riêng nhưng đều chứa Vitamin giúp cho cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn, da dẻ hồng hào. - Trẻ biết đọc diễn cảm cùng cô. 2. Kĩ năng: - Rèn trẻ kĩ năng đọc diễn cảm, rèn trẻ nói đủ câu, rõ ràng mạch lạc 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia trong tiết học có nề nếp. - Thông qua bài học giáo dục dinh dưỡng cho trẻ . II. Chuẩn bị : 1. Đồ dùng và số lượng đồ dùng cho trẻ: - Bảng, đất nặn. 2. Đồ dùng dạy học của cô: - C« thuéc diÔn c¶m bài thơ: Ăn quả để dạy trẻ. - Giáo án powepoint minh họa nội dung bài thơ, máy tính. + Néi dung tÝch hîp: Âm nhạc, GDBVMT, tạo hình III. Tiến hành hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Cô cho trẻ hát bài: Quả - Các con vừa hát bài hát gì ? - Trong bài hát nói đến những loại quả nào? - Để có cơ thể khoẻ mạnh hằng ngày ăn uống phải ăn uống như thế nào? - Có một bài thơ rất hay nói về những loại quả ăn có lợi cho sức khoẻ đấy, các con h·y l¾ng nghe c« ®äc bài thơ “ Ăn quả’’của nhà thơ Hồng Thu nhÐ. Hoạt động 2: Nội dung hoạt động học * Đọc diễn cảm cho trẻ nghe - C« đọc lần 1 diễn cảm. - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì ?. - Cô đọc lần 2: Kết hợp các slide hình ảnh trên powepoint. * Đàm thoại, giảng trích dẫn nội dung bài thơ. - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì ? - Của tác giả nào ? - Bài thơ nói về gì? * Giảng trích dẫn nội dung bài thơ: Bài thơ nãi vÒ rất nhiều các loại quả, mỗi một loại quả ăn vào đều có một tác dụng riêng với cơ thể Bé ăn nhiều quả Người khỏe mạnh ra Khi ăn các loại quả này đều cung cấp cho cơ thể chúng mình một lượng vitamin và khoáng chất nhất định. Bé ăn quả na ................... Càng thêm man mát. Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh phát triển cân đối bé phải ăn nhiều các loại quả đó cũng là điều mà tác giả muốn nhắn nhủ tới các con qua bài thơ này đấy. Bé ăn nhiều quả ......................... Chăm ngoan học giỏi - Cô cho trẻ đọc thơ cùng cô 2 lần * Đàm thoại: - Trong bài thơ nói đến những loại quả nào? - Ăn nhiều loại quả có tác dụng gì đối với cơ thể - Ăn quả na có tác dụng gì? Câu thơ nào nói lên điều đó. - Quả bưởi cung cấp Vitamin gì cho cơ thể? Đó là những câu thơ nào. - Ăn quả mận có tác dụng gì đối với cơ thể? Bạn nào đọc câu thơ đó. - Ăn quả đào, quả lê có tác dụng gì? Được thể hiện ở câu thơ nào? - Qua bài thơ này tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng ta điều gì? - Trước khi ăn quả phải làm gì? - Vậy khi ăn xong các con phải làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường? - Cô củng cố giáo dục trẻ ăn nhiều loại quả để cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối, trước khi ăn phải rửa quả, sau khi ăn phải bỏ vỏ, bỏ hạt vào thùng rác. * Dạy trẻ đọc thơ - Trao đổi về cách đọc thơ:( Đọc nhẹ nhàng tình cảm) - Cô cùng trẻ đọc thơ 1,2 lần, sau đó cô cho trẻ tự đọc - Cô cho trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân, thay đổi hình thức đọc cho trẻ hứng thú. - Cô chú ý sửa sai cho trẻ trong khi đọc bài. Động viên khuyến khích trẻ kịp thời trong khi đọc . - Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ : Mỗi tổ đọc 1 câu Hoạt động 3: Kết thúc: Cho trẻ về góc tạo hình nặn các loại quả. - Trẻ hát . - Quả - Trẻ trả lời. - Trẻ chú ý lắng nghe cô nói - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ chú ý quan sát. - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ đọc cùng cô - Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ lắng nghe. - Trẻ trả lời - Trẻ đọc thơ diễn cảm - Trẻ đọc. - Trẻ đọc - Trẻ thực hiện ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY Thứ 4 ngày 23 tháng 1 năm 2019 LÜnh vùc gi¸o dôc PTNT : ÔN SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t¹o nhãm cã sè lượng lµ 5, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 5 ®èi tượng, biết so sánh thêm bớt trong phạm vi 5. - TrÎ biÕt liªn hÖ so sánh thêm bớt trong thùc tÕ c¸c nhãm cã sè lượng 5. - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo hướng dÉn cña c« gi¸o. 2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kü n¨ng ®Õm, so sánh cho trẻ. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: - TrÎ høng thó häc bµi. II. ChuÈn bÞ: 1. Đồ dùng và số lượng đồ dùng cho trẻ: - Mỗi trẻ: Táo, cà chua cã sè lượng 5, b¶ng, ræ ®ñ cho trÎ. 2. Đồ dùng dạy học của cô: - Giáo án điện tử. - §å dïng cã sè lượng 5 s¾p xÕp ë quanh líp. - Các loại đồ dung có số lượng 3, 4, 5. + TÝch hîp: Âm nhạc, GDBVMT, GDPTVĐ. III. TiÕn hµnh hoạt động: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1 : Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Cho trÎ thăm trang trại của bác nông dân . - Các con nhìn xem vườn cây ăn quả của bác nông dân có những gì? - Cho trẻ đếm các nhóm đồ dùng, ôn số lượng 5. - Cô gi¸o dôc trÎ. - Cô giới thiệu tên bài học: So sánh số lượng trong phạm vi 5. Ho¹t ®éng 2: Nội dung hoạt động học - Cô cho trẻ thực hiện cùng cô. - Cô và các con xếp tất cả táo ra bảng. - Xếp 4 quả cà chua ? (xÕp tương øng 1: 1) - Các con có nhận xét gì về 2 nhóm này? - §Õm nhóm táo vµ nhóm cà chua . So s¸nh hai nhãm, nhãm nµo nhiÒu h¬n ? nhiÒu h¬n lµ mÊy? - Nhãm nµo Ýt h¬n ? Ýt h¬n lµ mÊy? - §Ó nhãm cà chua b»ng nhãm táo phải lµm thÕ nµo để 2 nhóm bằng nhau? - Thªm 1 quả cà chua - 4 thêm 1 là mấy ?( là 5). Đếm nhóm cà chua - Bây giờ 2 nhóm đã bằng nhau chưa? Đều bằng mấy?( Bằng 5). - Cho trẻ ®Õm lại hai nhãm . - 5 quả cà chua bớt đi 1 quả: 5 bớt 1 còn mấy ? - Cho trẻ nói 5 bớt 1 còn 4 . Đếm lại Cho trẻ đếm lại 2 nhóm. So sánh nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn? Nhiều hơn là mấy? ít hơn là mấy ? - Muốn nhóm cà chua bằng nhóm táo ta phải làm thế nào? Thêm 1 quả cà chua, 4 thêm 1 là mấy? cho trẻ đọc: 4 thêm 1 là 5. - Cho trẻ đếm lại 2 nhóm . - Bớt nhóm táo: 5 quả táo bớt 2 quả táo. - 5 bớt 2 còn mấy ? Đếm. - Cho trÎ ®äc 5 bít 2 còn 3 - Cho trẻ đếm lại 2 nhóm . - So sánh 2 nhóm - Nhóm nào ít hơn? - Ít hơn là mấy ? - Nhãm nào nhiều hơn. - Nhiều hơn là mấy ? - Muốn nhóm táo bằng nhóm cà chua ta phải làm thế nào? (Thêm 2 quả táo: 3 thêm 2 là mấy? cho trẻ đọc: 3 thêm 2 là 5). - Lúc này hai nhóm bằng nhau chưa và đều bằng mấy? - Cho trẻ đếm lại 2 nhóm. - 5 quả cà chua bớt 3 còn mấy ? Cho trÎ ®äc 5 bớt 3 còn 2. - So sánh, đếm - 2 quả cà chua bớt 2 còn mấy? - Hỏi trẻ trên bảng còn lại nhóm gì?(nhóm táo) cho trẻ đếm nhóm táo. - Sau đó bớt dần từng táo.(Cất từ phải sang trái), đếm. * Liªn hÖ: - TrÎ t×m c¸c nhãm ®å vËt cã sè lưîng 4, 5 thªm vµo cho b»ng 5 vµ bít theo yªu cÇu cña c«. - Cô và cả lớp kiểm tra kết quả * Trß ch¬i: Trổ tài. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luật chơi. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i. - Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi . Ho¹t ®éng 3: Kết thúc hoạt động Cho trẻ hát bài quả và cất đồ dùng. - Trẻ đến trang trại - Trẻ đếm theo yêu cầu của cô . - Trẻ lắng nghe - Trẻ xếp - TrÎ thùc hiÖn so s¸nh thªm bít. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời. - Trẻ đếm và so sánh - Trẻ thêm bớt so sánh theo yêu cầu của cô. - TrÎ thùc hiÖn - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ thực hiện so sánh thêm , bớt theo yêu cầu của cô . - Trẻ đếm - Trẻ liên hệ - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi. - Trẻ thực hiện ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ 5 ngày 24 tháng 1 năm 2019 LÜnh vùc: PTNT: KPKH. BÉ TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI QUẢ I. Môc ®Ých yªu cÇu. 1. Kiến thức: - TrÎ nhËn biÕt, gäi ®óng tªn mét sè lo¹i qu¶ quen thuéc mµ trÎ biÕt. - Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của các loại qu¶. - Biết được ý nghĩa của các loại quả đối với sức khỏe con người. 2. Kĩ năng: - RÌn cho trÎ kh¶ n¨ng quan s¸t, ghi nhí. - Rèn kĩ năng quan sát so sánh cho trẻ, khả năng phân loại các loại quả - Ph¸t triÓn ng«n ng÷, vèn tõ cho trÎ. 3. Thái độ: - TrÎ biÕt lîi Ých cña qu¶ ®èi víi ®êi sèng con ngêi. - Khi ¨n qu¶ ph¶i röa s¹ch, bá h¹t, bá vá II. ChuÈn bÞ: 1. Đồ dùng và số lượng đồ dùng cho trẻ. - Trẻ thuéc bµi h¸t “Qña’’, “bµi th¬ “ Ăn quả”. L« t« vÒ c¸c lo¹i qu¶ 2. Đồ dùng dạy học của cô. - Lô tô 1 số loại quả; Tranh cho trẻ chơi trò chơi; Một số loại quả: Cam, chuối, Xoài, Đu Đủ, Dứa, Khế. Rổ đựng quả, đĩa đựng quả. - Đĩa quả đã bổ sẵn cho trẻ nếm (Cam, xoài, chuối) - Video về các loại quả + Néi dung tÝch hîp: Toán, ¢m nh¹c, GDBVMT, GDPTVĐ III. Tiến hành hoạt động: Häat ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Cho trÎ hát và vận động bài “ Qu¶’’ sáng tác của Xanh Xanh. - Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi hát. - C« cñng cè l¹i: c¸c con ¹ mçi mét lo¹i qu¶ ®Òu cã nh÷ng lîi Ých riªng cña chóng, nhng tÊt c¶ nh÷ng lo¹i qu¶ nµy ®Òu mang ®Õn cho c¬ thÓ chóng ta mét nguån dinh dìng nhÊt ®Þnh, giê häc h«m nay c« ch¸u m×nh cïng t×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i qu¶ ®Ó biÕt lîi Ých vµ ý nghÜa cña chóng nhÐ. Ho¹t ®éng 2: Nội dung hoạt động học * T×m hiÓu vÒ một số lo¹i qu¶. - Hôm nay cô có một món quà muốn tặng cho lớp mình, bây giờ cô chia món quà cho các tổ cùng quan sát xem các cô tặng gì cho các con nhé. - Cô cho các đội cùng thảo luận về đặc điểm, màu sắc, mùi vị của quả. - C« mêi ®¹i diÖn cña tõng tæ mang giá cña m×nh lªn vµ giíi thiÖu vÒ c¸c lo¹i qu¶ mµ m×nh võa thảo luận * Đại diện tổ 1: Trong giỏ của tổ con có gì nào? - Qủa cam có màu gì? - Vỏ quả cam như thế nào? ( cho trẻ sờ) - Bóc cam cho trẻ xem - Trong quả cam như thế nào? Có nhiều múi, nhiều tôm, nhiều hạt. - Cả lớp đã được ăn quả cam chưa? Cho trẻ đại diện nếm. - Khi ăn quả cam có vị như thế nào? - Cô củng cố: cam là loại quả có nhiều múi, nhiều hạt, cam có quả vị ngọt và có quả có vị chua đấy. - Những loại quả nào có múi, có nhiều hạt như quả cam (Cho trẻ kể và xem quả quýt, bưởi, qủa tranh, khế) - Trong những loại quả này có rất nhiều vitamin c tốt cho sức khỏe. * Tiếp theo chúng mình cùng khám phá giỏ của tổ 2 nhé! Mời đại diện của tổ 2 kể về món quà của đội mình nào! - Quả Xoài này có màu gì? Cho trẻ sờ quả xoài - Còn quả Xoài này có màu gì đây? Màu xanh - Các con được ăn xoài bao giờ chưa? (cho trẻ nếm) - Ăn vào có vị gì? Có gì khác so với quả cam - Trong quả xoài có những gì? - Xoài là loại quả chỉ có một hạt, cùi dày, lúc quả còn xanh xoài có vị chua, khi chín màu vàng và có vị ngọt đấy. - Những loại quả gì có vị ngọt, có một hạt? ( Quả xoài, nhãn, quả vải) * Còn giỏ của tổ 3 chúng mình cùng khám phá luôn nhé! Mời đại diện của tổ 3 nào? Đội con có quả gì? tổ 3 có quả chuối đấy! Vậy quả chuối như thế nào? - Khi chín có màu gì? - Qủa chuối khi ăn có vị gì nào? - Khi ăn chuối ta phải làm gì? - Trong quả chuối có gì khác so với quả xoài?(Không có hạt, có nhiều cùi) - Cho trẻ nếm chuối. - Những loại quả nào có vị ngọt mà không có hạt? *Các con ạ! Chúng ta đã được ăn rất là nhiều loại quả có tên gọi khác nhau, quả có vị ngọt, quả có vị chua, quả có múi, quả không có múi, quả nhiều hạt, quả thì có một hạt, quả không hạt. - Cho trẻ chơi trò chơi quả gì biến mất. * So sánh các loại quả: Cho trẻ so sánh quả Xoài và quả Chuối: Bạn nào có nhận xét gì về quả Xoài và quả Chuối? Giống nhau ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nào? Cô củng cố lại, tuyên dương trẻ. Cô mở rộng: Ngoài những loại quả hôm nay chúng mình khám phá còn có rất nhiều loại quả khác nữa. - Theo các con chúng ta có nên ăn nhiều các loại quả không? Vì sao? - Nhưng tất cả các loại quả này đều cung cấp cho chúng mình nhiều vitamin và muối khoáng cần thiết cho cơ thể, nên chúng mình phải thường xuyên ăn các loại quả. - Khi ăn các loại quả chúng ta phải nhớ kỹ điều gì? (Rữa tay sạch sẽ, gọt bỏ vỏ, bỏ hạt) Khen ngợi trẻ: - Cho trẻ xem video về một số loại quả.( Dưa hấu, na, quả hồng, Quả ổi, nho) *Trò chơi “ Đội nào chiến thắng” - Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi, mỗi đội sẽ có các quân lô tô về những loại quả một hạt, nhiều hạt, không hạt, có múi, không múi. Từng bạn trong tổ chạy chạy lên lấy lô tô quả theo yêu cầu ( quả 1 hạt, quả nhiều hạt, quả không hạt) của đội mình và gắn lên bảng. Thời gian của phần thi này là một bản nhạc. Sau một bản nhạc đội nào gắn được nhiều quả đúng, không phạm luật là đội đó chiến thắng. - Luật chơi: Đội nào gắn được nhiều lô tô, đúng theo yêu cầu, đội đó chiến thắng. - Cho trẻ chơi - Kiểm tra kết quả và khen các đội. * Hoạt động 3: Kết thúc: Cô thấy các con chơi với nhau rất là giỏi rồi bây giờ cô cùng các con đọc bài thơ ăn quả và về chỗ ngồi nào. Chuyển hoạt động - TrÎ hát - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ l¾ng nghe. - Trẻ lắng nhe - Trẻ thảo luận theo tổ - Trẻ mang giỏ quà lên - Quả cam - Màu vàng - Vỏ sần - Có nhiều múi, nhiều hạt - Rồi ạ - Có vị ngọt và chua - Trẻ lắng nghe. - Trẻ trả lời - Quả Xoài - Trẻ nhận biết quả xoài - Trẻ nếm - Có cùi dày, có một hạt to - Trẻ lắng nghe. - Trẻ quan sát - Quả Chuối - Có màu vàng, hình dài, da trơn, có cuống. - Vị ngọt - Bóc bỏ vỏ - Không múi, không hạt - Trẻ nếm - Trẻ quan sát - Trẻ chơi. - Trẻ so sánh sự giống nhau: Khi ăn bỏ vỏ, có cùi dày, không có múi, cung cấp vitamin cho cơ thể - Khác nhau: Xoài có hạt, Chuối không hạt. - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ xem video - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ đọc cùng cô ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ 6 ngày 25 tháng 1 năm 2019 Lĩnh vực GDPTTM NẶN QUẢ CAM I Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức : - Trẻ biết sử dụng các kĩ năng nặn đã học như : Nhào đất, xoay tròn, ấn bẹt, vuốt dài, gắn dính... để nặn được quả cam theo sự hướng dẫn của cô giáo. - Biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Biết nhận xét sản phẩm của mình và của bạn. 2. Kĩ năng: - Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay cho trẻ. - Phát triển tư duy, sáng tạo cho trẻ. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú học. Biết yêu lợi ích của các loại quả đối với đời sống con người. II. Chuẩn bị: 1. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ: - Đất nặn, bảng, khăn lau tay, nước. 2. Đồ dùng dạy học của cô: - Mẫu nặn của cô, đất nặn, bảng - Nhạc không lời một số bài hát trong chủ đề. + Tích hợp: Văn học, KPXH, GDBVMT III. Tiến hành hoạt động: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Cho trÎ ®äc bµi th¬: Ăn quả - Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi th¬. - Trong bµi th¬ nãi ®Õn nh÷ng lo¹i quả nµo? - Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng lo¹i quả mµ trÎ biÕt? - Giáo dục trẻ ăn nhiều quả để cho cơ thể khoẻ mạnh. Giờ học hôm nay cô và các con cùng nặn quả cam nhé. Ho¹t ®éng 2: Nội dung hoạt động học. * Quan sát mẫu - Cô đưa quả cam thật cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc điểm, hình dạng, màu sắc của quả. - Các con nhìn xem cô có gì đây? - Bạn nào có nhận xét gì về quả cam của cô? - Quả cam có dạng hình gì? - Có màu gì? - Cô đã dùng những kĩ năng gì để nặn được quả cam? - Cô củng cố lại kĩ năng nặn quả cam cho trẻ. * Thực hành nặn quả cam - Cô nặn mẫu và hướng dẫn cách nặn: - Để nặn được quả cam các con phải nhào, bóp đất cho thật dẻo, sau đó cô xoay tròn viên đất tạo thành hình quả cam, khi đã nặn được quả cam cô dùng ngón tay trỏ ấn lõm phần trên đầu của quả để gắn cuống và lá, cô lấy một ít đất màu nâu vê dài thành cuống quả, lấy một ít đất màu xanh xoay tròn, ấn bẹt thành lá, sau đó cô gắn cuống, lá vào phần lõm của quả cam vậy là cô đã hoàn thành quả cam rồi, các con thấy có đẹp không? * Trẻ thực hành: - Cô cho trẻ nhắc lại kĩ năng nặn quả cam - Cô cho trẻ thực hiện - Quá trình trẻ thực hiện cô bật nhạc các bài hát trong chủ đề và đi bao quát hướng dẫn trẻ * Nhận xét sản phẩm: - Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày, nhận xét - Cho trẻ nhận xét bài của mình, của bạn. - Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ. Hoạt động 3: Kết thúc tiết học. Cho trẻ thu dọn đồ dùng cất vào nơi quy định - TrÎ ®äc và trß chuyÖn - TrÎ tr¶ lêi các câu hỏi của cô - TrÎ l¾ng nghe. - Trẻ nhận xét. - Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe và quan sát. - Trẻ trả lời - Trẻ thực hiện - Trẻ trưng bày sản phẩm - Trẻ nhận xét - Trẻ lắng nghe - Trẻ cất đồ dùng ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLop 3 tuoi_12505782.doc