Khảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác nhà máy thuỷ điện Đa Nhim

. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN

3.1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài.

3.2. Chiến lược phát triển thủy điện ở Việt Nam

3.3. Khảo sát hệ thống đường ống nhà máy thuỷ điện Đa Nhim

3.4. Lý thuyết và tính toán va đập thuỷ lực

3.5. Khảo sát tuabin gáo

3.6. Thiết kế vòi phun và bánh công tác

3.7.Tính bền trục tuabin gáo

3.9. Kết luận

4. CÁC BẢN VẼ:

Gồm có 7 bản vẽ (A0):

1.Sơ đồ hệ thống đường ống nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.

2.Buồng điều áp nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.

3.Mặt cắt ngang tuabin gáo.

4.Sơ đồ máy điều tốc tuabin gáo.

5.Gáo tuabin.

6.Vòi phun tuabin.

7.Trục và bánh đà tuabin gáo.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2398 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác nhà máy thuỷ điện Đa Nhim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---(oOo(---   KHOA: CƠ KHÍ GIAO THÔNG BỘ MÔN: THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên : Võ Tiến Hùng Lớp : 02C4, Khoá: 2002 Ngành : Cơ Khí Động lực 1. TÊN ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT KẾ BÁNH CÔNG TÁC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM 2. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU : Công suất một tổ máy : Ntl = 42 (MW) Cột nước tính toán : H = 720 (m) Số vòng quay : n = 500(vòng/phút) 3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN 3.1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài. 3.2. Chiến lược phát triển thủy điện ở Việt Nam 3.3. Khảo sát hệ thống đường ống nhà máy thuỷ điện Đa Nhim 3.4. Lý thuyết và tính toán va đập thuỷ lực 3.5. Khảo sát tuabin gáo 3.6. Thiết kế vòi phun và bánh công tác 3.7.Tính bền trục tuabin gáo 3.9. Kết luận 4. CÁC BẢN VẼ: Gồm có 7 bản vẽ (A0): 1.Sơ đồ hệ thống đường ống nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. 2.Buồng điều áp nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. 3.Mặt cắt ngang tuabin gáo. 4.Sơ đồ máy điều tốc tuabin gáo. 5.Gáo tuabin. 6.Vòi phun tuabin. 7.Trục và bánh đà tuabin gáo. 5. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS. PHẠM THỊ KIM LOAN 6. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 7. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Thông qua Bộ môn Ngày .......... tháng ........ năm 200…. TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Huỳnh Văn Hoàng  CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS. Phạm Thị Kim Loan   Kết quả điểm đánh giá:  Sinh viên đã hoàn thành và nộp toàn bộ bản báo cáo cho bộ môn Ngày .......... tháng ........ năm 2007   Ngày .......... tháng ........ năm 2007 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác nhà máy thuỷ điện đa nhim.doc
  • rarbản vẽ.rar
Tài liệu liên quan