Khóa luận Cẩm nang ngành lâm nghiệp

Từ năm 1999 trở đi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản, thì đối tượng rừng khai thác được qui định như sau: Đối với rừng gỗ là rừng sản xuất:

Rừng tự nhiên hỗn loại, khác tuổi chưa qua khai thác hoặc đã qua khai thác nhưng đã được nuôi dưỡng đủ thời gian quy định của luân kf khai thác.

pdf77 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Cẩm nang ngành lâm nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCẩm nang ngành lâm nghiệp.pdf
Tài liệu liên quan