Khóa luận Đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ sinh dầu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

PHẦN I:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG

Chương 1: Đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí địa lý 1

2. Đặc điểm khí hậu 1

3. Đặc điểm địa lý tự nhiên 2

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long

1. Giai đoạn trước năm 1975 3

2. Giai đoạn sau năm 1975 3

Chương 3: Đặc điểm địa chất bồn trũng Cửu Long

1. Địa tầng 6

1.1 Móng trước Kainozoi 6

1.2 Trầm tích kainozoi 8

2. Kiến tạo – Cấu tạo 15

2.1 Đặc điểm kiến tạo 15

2.2 Đặc điểm cấu tạo 17

3. Lịch sử hình thành – phát triển bồn trũng 21

4. Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long 23

4.1 Đặc điểm tầng sinh 23

4.2 Đặc điểm tầng chắn 24

4.3 Đặc điểm tầng chứa 25

PHẦN II: PHẦN CHUYÊN ĐỀ

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG ĐÁ MẸ SINH DẦU CỦA MỘT SỐ GIẾNG KHOAN Ở LÔ 09 – 3, 15 – 1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG

Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu địa hóa đá mẹ

1. Giai đoạn chuẩn bị mẫu 26

2. Các phương pháp nghiên cứu đá sinh dầu 27

3. Phương pháp tổng hợp tài liệu trong nghiên cứu địa hóa dầu khí 37

3.1 Tiềm năng hữu cơ và loại VCHC 37

3.2 Xác định độ trưởng thành VCHC 40

3.3 Đánh giá quá trình sinh và di cư hydrocacbon 42

3.4 Đánh giá mối tương quan giữa đá mẹ và các sản phẩm dầu, khí 44

Chương 5: Kết quả phân tích tiềm năng đá mẹ sinh dầu của một số giếng khoan ở lô 09 – 3, 15 – 1 thuộc bồn trũng Cửu Long

1. Phân tích cho từng giếng khoan 45

1.1 Giếng khoan Rồng 3 45

1.2 Giếng khoan Rồng 4 49

1.3 Giếng khoan Rồng 6 51

1.4 Giếng khoan 15-G-1X 54

1.5 Giếng khoan 15-B-1X 57

1.6 Giếng khoan 15-C-1X 59

2. Đánh giá chung cho toàn khu vực bồn trũng Cửu Long 61

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

docChia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ sinh dầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐặc điểm địa hóa tầng đá mẹ sinh dầu.doc
Tài liệu liên quan