Khóa luận Một số kết quả về biểu diễn nhóm hữu hạn

(Bản scan)

Một số kết quả về biểu diễn nhóm hữu hạn

Mục lục

Chương 1: Khái niệm về biểu diễn nhóm

Chương 2: Một số kết quả về biểu diễn nhóm hữu hạn

1. Biểu diễn nhóm Aben

2. Biểu diễn bởi nhóm đối xứng

3. Biểu diễn bởi nhóm đối xứng tổng quát

4. Biểu diễn chính quy tổng quát bởi ma trận

pdf40 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số kết quả về biểu diễn nhóm hữu hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf821.pdf
Tài liệu liên quan