Khóa luận Một số tính chất của môđun trên vành chính

(Bản scan)

Một số tính chất của môđun trên vành chính

Mục lục

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

Chương 2: Mô đun trên vành chính

1. Môđun trên vành chính

2. Môđun hữu hạn sinh trên vành chính

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3332 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số tính chất của môđun trên vành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf858.pdf
Tài liệu liên quan