Khóa luận Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng từ điển trên điện thoại di động

MỤC LỤC

Chương 1 Mở đầu . 9

1.1 Nhu cầu thực tếvà lý do thực hiện đềtài . 9

1.2 Mục tiêu của đềtài . 10

1.3 Nội dung khóa luận . 11

Chương 2 Tổng quan vềhệ điều hành Symbian và điện thoại thông minh

Series 60. 12

2.1 Giới thiệu hệ điều hành Symbian . 12

2.1.1 Công ty Symbian và hệ điều hành Symbian .12

2.1.2 Các mô hình thiết bịsửdụng hệ điều hành Symbian .14

2.1.3 Các thành phần phần cứng chính trong điện thoại Symbian .15

2.2 Điện thoại thông minh Symbian Series 60. 17

2.2.1 Giới thiệu .17

2.2.2 Các tiêu chuẩn phần cứng của sản phẩm Series 60 .18

Chương 3 Môi trường lập trình và vấn đềchính khi xây dựng ứng dụng từ

điển trên Series 60 . 19

3.1 Phát triển ứng dụng trên điện thoại Series 60 . 19

3.1.1 Series 60 Developer Platform .19

3.1.2 Các ngôn ngữlập trình trên Series 60 Developer Platform .21

3.2 Series 60 Application Framework . 23

3.2.1 Series 60 Application Structure .23

3.2.2 Các loại ứng dụng trên điện thoại Series 60 .24

3.3 Vấn đềchính khi xây dựng ứng dụng từ điển trên Series 60 . 25

3.3.1 Một sốhạn chếphần cứng của điện thoại di động Series 60.26

3.3.2 Các yêu cầu cơbản của một ứng dụng từ điển .26

3.3.3 Kết luận.27

Chương 4 Kĩthuật lập trình C++ trên Symbian. 28

4.1 Quản lý lỗi . 28

4.1.1 Lỗi lập trình .28

4.1.2 Lỗi thiếu tài nguyên .29

4.2 Chuỗi . 37

4.2.1 Khái niệm.37

4.2.2 Phân loại .38

4.3 Mảng. 42

4.3.1 Mảng tĩnh .42

4.3.2 Mảng động .42

4.4 Mảng chuỗi . 47

4.4.1 Khái niệm.47

Chương 5 Các giải pháp chính cho việc xây dựng từ điển trên điện thoại di

động Series 60 . 49

5.1 Tổchức cấu trúc dữliệu lưu trữ. 49

5.1.1 Tổchức các mục từcó kích thước bằng nhau .50

5.1.2 Tổchức các mục từcó kích thước biến động .51

5.2 Tổchức nén dữliệu . 52

5.2.1 Nén toàn bộdữliệu.52

5.2.2 Nén từng khối dữliệu .52

5.2.3 Chuẩn nén Dictzip .53

5.2.4 Những khó khăn khi áp dụng Dictzip trên điện thọai di động.54

5.2.5 Chuẩn nén Dictzip# .55

5.3 Tổchức cấu trúc dữliệu hỗtrợcho việc tìm kiếm nhanh. 57

5.3.1 Tổchức tập tin nghĩa .58

5.3.2 Tổchức tập tin chỉmục .59

5.3.3 Tổchức băm tập tin chỉmục .60

Chương 6 Các kỹthuật xửlý ứng dụng . 64

6.1 Font chữtiếng Việt . 64

6.2 Bàn phím máy điện thoại. 66

6.3 Các control của hệ điều hành Symbian . 68

6.3.1 Mô hình MVC.68

6.3.2 Phân loại controls trong Symbian .69

6.3.3 Sửdụng control.70

6.3.4 Control observers .73

6.4 Kỹthuật tra cứu tựnhiên. 73

6.4.1 Sắp xếp các mục từtăng dần theo thứtựbảng chữcái Việt Nam .73

6.4.2 Tối ưu sốlượng các mục từ được nạp .76

6.4.3 Tùy biến cách thức tra cứu của người sửdụng .76

6.5 Kỹthuật phát âm . 77

6.5.1 Những giới hạn khi xây dựng thưviện phát âm .77

6.5.2 Text To Speech Offline.79

6.5.3 Text To Speech Online .79

Chương 7 Phân tích thiết kế ứng dụng từ điển . 81

7.1 Giới thiệu . 81

7.2 Mô hình Use-Case . 81

7.2.1 Mô hình Use-Case .81

7.2.2 Đặc tảcác Use-Case chính.82

7.3 Thiết kếlớp đối tượng . 87

7.4 Thiết kếxửlý. 89

7.4.1 Danh sách các xửlý chính .89

7.4.2 Mô tảcác xửlý chính .90

7.5 Thiết kếgiao diện . 97

7.5.1 Màn hình tra từ.98

7.5.2 Màn hình hiển thịnghĩa .98

7.5.3 Menu chính .99

7.5.4 Màn hình cài đặt .99

Chương 8 Ứng dụng hỗtrợquản lý dữliệu trên Desktop . 100

8.1 Giới thiệu . 100

8.2 Mô hình Use-Case . 100

8.2.1 Mô hình Use-Case .100

8.2.2 Đặc tảmột sốUse-Case chính .101

8.3 Thiết kếlớp. 106

8.3.1 Sơ đồlớp .106

8.3.2 Mô tảcác lớp chính.106

8.4 Thiết kếxửlý. 107

8.4.1 Danh sách các xửlý chính .107

8.4.2 Mô tảmột sốxửlý chính .107

8.5 Các màn hình giao diện . 109

8.5.1 Danh sách các màn hình giao diện.109

8.5.2 Mô tảcác màn hình giao diện .110

Chương 9 Cài đặt và thửnghiệm. 112

9.1 Môi trường phát triển . 112

9.2 Mô hình cài đặt . 113

9.3 Hướng dẫn sửdụng . 114

9.3.1 Yêu cầu phần cứng .114

9.3.2 Cài đặt .114

9.3.3 Hướng dẫn sửdụng chương trình Mobile Dictionary .115

9.3.4 Hướng dẫn sửdụng chương trình Dictionary Manager.117

9.4 Thửnghiệm . 121

9.4.1 Kết quảthửnghiệm hoạt động của ứng dụng .121

9.4.2 So sánh với các từ điển hiện có trên thịtrường .121

Chương 10 Tổng kết. 123

10.1 Một sốkết quả đạt được . 123

10.2 Hướng phát triển. 124

Phụlục A SDKs và ứng dụng HelloWorld . 125

A.1 SDKs (Software Development Kits) . 125

A.2 Hướng dẫn cài đặt SDKs cho Series 60. (Một và nhiều SDK) . 126

A.3 Biên dịch và cài đặt ví dụHelloWorld . 127

Phụlục B Khái niệm cơbản khi lập trình C++ trên hệ điều hành Symbian132

B.1 Các qui ước đặt tên. 132

B.2 Kiểu dữliệu cơbản . 135

Phụlục C Chuẩn nén Dictzip#. 137

Phụlục D Các bộdữliệu của từ điển. 139

Tài liệu tham khảo . 141

pdf145 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng từ điển trên điện thoại di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01120130112031.pdf