Khóa luận Thực trạng của việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và vấn đề ô nhiễm các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 01

1.1. Đặt vấn đề 01

1.2. Mục đích chọn đề tài 01

1.3. Nội dung khóa luận 01

1.4. Phương pháp nghiên cứu 02

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 03

2.1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 03

2.1.1. Sự ra đời của thuốc bảo vệ thực vật 03

2.1.1.1. Khái niệm thuốc bảo vệ thực vật 03

2.1.1.2. Trên thế giới 03

2.1.1.3. Ở Việt Nam 04

2.1.2. Sự ra đời của phân bón hóa học 05

2.1.2.1. Trên thế giới 05

2.1.2.2. Ở Việt Nam 06

2.2. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật va phân bón 07

2.2.1. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật 07

2.2.1.1. Phân loại theo nhóm chất hóa học 08

2.2.1.2. Phân loại theo nguồn gốc 09

2.2.1.3. Phân loại theo con đường xâm nhập 09

2.2.1.4. Phân loại theo tính độc của thuốc 09

2.2.1.5. Đặc tính sinh, hóa học của một số nhóm thuốc bảo vệ thực vật 10

2.2.2. Phân loại phân bón 20

2.2.2.1. Phân hữu cơ 20

2.2.2.2. Phân vô cơ 21

2.2.2.3. Phân vi lượng 22

2.3. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học 23

2.3.1 Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật 23

2.3.1.1 Con đường phát tán thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường 23

2.3.1.2 Dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật trong nước 24

2.3.1.3 Anh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đất 28

2.3.1.4 Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến hệ sinh thái nông nghiệp 29

2.3.1.5. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người 35

2.3.2 Ảnh hưởng của phân bón hóa học 43

2.3.2.1. Tác động của phân bón lên cây trồng 43

2.3.2.2. Tác động của phân bón lên sức khỏe con người 44

2.3.2.3. Tác động của phân bón lên môi trường đất 44

2.3.2.4. Sự mất đạm trong đất ngập nước 45

2.3.2.5. Sự mất đạm ở thể hơi NH3 46

2.3.2.6. Sự mất đạm do quá trình Nitrat hóa 47

2.3.2.7. Sự mất đạm do rửa trôi bề mặt và thấm sâu theo chiều thẳng đứng 48

2.3.2.8. Phân đạm và vấn đề tích lũy 49

2.3. Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học ở Việt Nam

58

2.3.1. Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam 58

2.3.1.1. Số lượng thuốc bảo vệ thực vật ử dụng tại Việt nam trong thời gian qua 58

2.3.1.2. Chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 60

2.3.1.3. Thực trạng về vấn đề lựa chọn sử dụng các dạng thuốc an toàn đối với môi trường 67

2.3.1.4. Vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 69

2.3.1.5. Nguyên nhân của việc lạm dụng thuốc và sử dụng không hợp lý thuốc bảo vệ thực vật 72

2.3.2. Tình hình sử dụng phân bón hóa học tại Việt Nam 78

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 81

3.1. Kết quả điều tra thực tế tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các vùng ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh 81

3.2. Kết quả điều tra thực tế tình hình phân bón hóa học ở các vùng ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh 83

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận 86

4.2. Kiến Nghị 86

 

doc85 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 27435 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng của việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và vấn đề ô nhiễm các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO AN.DOC
  • doc~$ Lời cảm ơn - tóm tắt - viết tắt - bảng - hình.doc
  • doc3. Lời cảm ơn - tóm tắt - viết tắt - bảng - hình.doc
  • doc5. Mục lục.doc
  • doc7. Tài liệu kham thảo.doc
  • docnhan xet.doc
  • docten de ta.doc
Tài liệu liên quan