Khóa luận Tìm hiểu về E-Learning

Mục lục

 

TRANG

MỞ ĐẦU 1

Chương I. Tổng quan về E-Learning

I.1 - Giới thiệu về E-Learning

I.1.1. E-Learning là gì? 4

I.1.2. Cơ cấu E-Learning 5

I.1.3. Lịch sử phát triển E-Learning 7

I.1.4. Ưu điểm của E-Learning 11

I.1.5. Nhược điểm của E-Learning 13

I.1.6. Phân biệt E-Learning với một số khái niệm khác 13

I.1.7. Các kiểu trao đổi thông tin dùng trong E-Learning 15

I.1.8. So sánh E-Leaning với các phương pháp học tập truyền thống. 16

I.2. Chuẩn E-Learning

I.2.1. Định nghĩa chuẩn 17

I.2.2. SCORM 20

I.2.3. Tổ chức của SCORM 22

Chương II. Hệ thống quản lý các quá trình học (LMS) và

hệ thống quản lý nội dung khóa học (LCMS)

II.1- Learning Object

II.1.1. Đối tượng kiến thức (Learning Objects) 24

II.1.2. Learning Object theo chuẩn SCORM 27

II.2 - Hệ thống quản lý các quá trình học (LMS) và hệ thống quản lý nội dung khóa học (LCMS)

II.2.1. Hệ thống quản lý các quá trình học (Learning Management System - LMS) 29

II.2.2. Hệ thống quản lý nội dung khóa học (Learning Content Management System - LCMS) 30

II.2.3. Mối liên hệ giữa LCMS và LMS: 37

Chương III. Xây dựng ứng dụng

III.1. Tổng quan về hệ thống học tập trực tuyến 35

III.2. Cơ sở lý thuyết

III.2.1. Giới thiệu mô hình Client/Server 36

III.2.2. Sơ lược về các công cụ được sử dụng trong chương trình

III.2.2.1. Ngôn ngữ HTML 37

III.2.2.2. Giới thiệu về ASP 38

III.2.2.3. JavaScript 44

III.3. Giao diện chương trình 45

Kết luận 49

Tài liệu tham khảo 50

 

doc47 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5954 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm hiểu về E-Learning, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • pptBao cao.ppt
Tài liệu liên quan