Khóa luận Website bán hàng trực tuyến phongthuy.vn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . . .2

PHẦN I. Cơ sở lý thuyết . .3

I. Tổng về Internet, World Wide Web .3

1. Khái niệm về Internet . .3

2. World Wide Web . . .7

3. Xây dựng một ứng dụng trên Internet .9

II. Công nghệ ASP . . .11

1. Giới thiệu ASP . . .11

2. Cấu trúc của một trang ASP . .11

3. Mô hình ứng dụng Web qua công nghệ ASP .12

4. Hoạt động của trang ASP . . .15

5. Ưu và khuyết điểm của ASP . .15

III. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mircrosoft Access .17

1. Giới thiệu . . . .17

2. Các kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access.18

PHẦN II. Website bán hàng trực tuyến . .20

I. Bài toán thực tế, yêu cầu đặt ra và hướng giải quyết .20

1. Bài toán thực tế . . .21

2. Yêu cầu đặt ra . . .22

3. Hướng giải quyết . . .22

II. Phân tích và thiết kế hệ thống . .24

III. Cở sở dữ liệu . . .32

IV. Thiết kế Website . . .41

KẾT LUẬN . . . .59

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . .62

 

doc64 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Website bán hàng trực tuyến phongthuy.vn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.ppt
  • doctom tat.doc