Kiểm tra 15 phút tháng 1 + 2/2018 môn Toán 10

Câu 1: (3đ) Xét dấu biểu thức :

Câu 2: (5đ) Giải bất phương trình sau:

Câu 3:(2đ)Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu:

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút tháng 1 + 2/2018 môn Toán 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 15 PHÚT THÁNG 1+2/2018. Câu 1: (3đ) Xét dấu biểu thức : Câu 2: (5đ) Giải bất phương trình sau: Câu 3:(2đ)Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu: HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 Xét dấu biểu thức : 3 điểm g(x) Có nghiệm là 2 0.5 Bảng xét dấu : x 2 g(x) + 0 - 0.5 0.5 Vậy : g(x)> khi g(x)<0 khi 0.75 0.75 Câu 2 Giải bất phương trình sau: 5 điểm x-1 có nghiệm là 1 x2-3x+2 có nghiệm là 1 hoặc 2 0.5 0.5 Bảng xét dấu : x 1 2 x-1 - 0 + / + x2-3x+2 + 0 - 0 + VT - 0 - 0 + 0.75 0.75 0.75 0.75 Vậy : 1.0 Câu 3 Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu: 2 điểm PT đã cho có hai nghiệm trái dấu khi a.c < 0 0.25 0.25 Bảng xét dấu : m 1 2 3 m-2 - / - 0 + / + m2-4m+3 + 0 - / - 0 + VT - 0 + 0 - 0 + 0.25 0.25 0.25 0.25 Vậy 0.5 Học sinh làm cách khác đúng vẫn trọn điểm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdai so 10_12517500.doc