Kiểm tra cuối học kì II môn: Toán năm học: 2017 - 2018

Câu 11: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

 A. Chu vi của bánh xe đó là: . m. (0.5 điểm)

 B. Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 100 vòng, thì người đi xe đạp đi được: . m. ( 0,5 điểm)

Câu 12: Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó? (2 điểm)

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kì II môn: Toán năm học: 2017 - 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: ...... Lớp: ................................................. Họ và tên: . KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn: Toán NĂM HỌC: 2017 - 2018 (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét * Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8 Câu 1: Điền vào chỗ chấm để được 3 số tự nhiên liền sau liên tiếp: (0,5 điểm) 344 ; ... ; ... ; A. 345;346 B.445;446 C. 243;244 D. 545; 546 Câu 2: Chữ số 5 trong số 341,58 chỉ ( 0,5 điểm) A. 5 đơn vị B. 5 phần trăm C. 5 chục D. 5 phần mười Câu 3: Chọn câu trả lời đúng : 123000 kg = ? (0,5 điểm) A. 123 yến B. 1 2300 dag C. 12300 tạ D. 123 tấn Câu 4: Số lớn nhất trong các số 5,079 ; 5,057; 5,061 và 5,08 là: (0,5 điểm) A. 5,079 B. 5,057 C. 5,08 D. 5,061 Câu 5: Phân số viết dưới dạng số thập phân là: ( 0,5 điểm) A. 0,2 B. 2, 02 C. 0,02 D. 2,12 Câu 6: Mai học từ 7 giờ đến 10 giờ 40 phút. Thời gian học của Mai là: (0,5 điểm) A. 4 giờ B. 3 giờ 30 phút C. 3 giờ 40 phút D. 4 giờ 40 phút Câu 7 : Biết 95% của một số là 475. Vậy số đó là: (1 điểm) A. 19 B. 95 C. 100 D. 500 Câu 8. Hình lập phương có cạnh là 5 m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm) A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3 Câu 9 : Đặt tính rồi tính ( 1điểm) A. 88,9972 + 9,6308 B. 7,284 - 5,596 .................................... .................................... . .................................... . .. ... .. ...................................... Câu 10: Đặt tính rồi tính ( 1 điểm) A. 28,8 x 3,4 B. 24,36 : 6 ....................... ................................. ....................... ................................. ....................... ................................. ....................... ................................. ....................... ................................. Câu 11: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m. A. Chu vi của bánh xe đó là: ................. m. (0.5 điểm) B. Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 100 vòng, thì người đi xe đạp đi được: ............. m. ( 0,5 điểm) Câu 12: Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó? (2 điểm) Bài giải ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A D D C A C D B Điểm Câu 9: A. 98,628 B. 1,688 Câu 10 A. 28, 8 x 3, v4 24, 36 : 6 28, 8 24, 36 6 x 3, 4 0 3 6 4, 0 6 1 1 5 2 0 8 6 4 9 7, 9 2 Câu 11 Chu vi của bánh xe đó là : 2,041 m Nếu bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng, thì người đi xe đạp đi được: 204,1m Câu 12: (2 đ) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả Bài giải: Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm) 150 : 5 3 = 90 (m) (0,25 Điểm) Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm) 150 : 5 2 = 60 (m) (0,25 Điểm) Diện tích hình thang: (0,25 Điểm) (150 + 90 ) 60 : 2 = 720 (m2) (0,5 Điểm) Đáp số: 720 m2 (0,25 Điểm) (Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa) (Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE THI MON TOAN CUOI HOC KI 2 LOP 5_12339130.doc
Tài liệu liên quan