Kiểm tra trắc nghiệm môn Đại số 10

Câu 8 (TH) : Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A. (-∞;1)\[0;2018]=(-∞;1] B. (-∞;1)[0;2018]=(-∞;2018]

C. (-;1)∩[0;2018]=[0;1) D. (-∞;1)\[0;2018]=(-∞;0)

Câu 9 (VDT): Cho , . Tập hợp là

 A. B.

 C. D.

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra trắc nghiệm môn Đại số 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Môn Đại số 10 Thời gian:15 phút Họ và tên:.Lớp 10CB ĐỀ:01 Bảng trả lời trắc nghiệm (Học sinh đánh chéo X vào ô muốn chọn) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D Câu 1 (NB): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. B. C. D. Câu 2 (TH): Cho A là tập hợp các hình bình hành, B là tập hợp các hình thoi, C là tập hợp các hình vuông. Chọn quan hệ bao hàm đúng nhất. A. B. C. D. Câu 3 (NB): Cho và . Kết quả của là A. B. C. D. Câu 4 (TH) : Cho ,Chọn phép toán đúng nhất trong các phép toán sau: A. B. C. D. Câu 5 (VDT): Cho ,. .Kết quả bằng A. B. C. D. Câu 6 (NB) : Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. B. C. D. Câu 7 (TH) : Cho A=(-2;3) , B=[1;5).Kết quả của phép toán nào dưới đây bằng [1;3) A. `B. C. D. Câu 8 (TH) : Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? A. -∞;1\0;2018=(-∞;1] B. -∞;1∪0;2018=(-∞;2018] C. -∞;1∩0;2018=[0;1) D. -∞;1\0;2018=(-∞;0) Câu 9 (VDT): Cho , . Tập hợp là A. B. C. D. Câu 10 (VDC): Cho hai tập hợp và với m là số thực. Giá trị của m để (khác ∅) là A. B. C. D.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDai so 10 Kiem tra 15 phutco dap an_12429857.docx
Tài liệu liên quan