Luận án Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời sử dụng kỹ thuật điều biến liều và hóa chất bổ trợ trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn III-IVB

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC HÌNH

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

1.1. Đại cương về giải phẫu vòm mũi họng . 3

1.1.1. Sơ lược giải phẫu và mối liên quan tới cơ chế xâm lấn của ung thư

vòm mũi họng. 3

1.1.2. Dẫn lưu bạch huyết của vòm mũi họng . 5

1.2. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ của ung thư vòm mũi họng. 6

1.2.1. Dịch tễ học. 6

1.2.2. Các yếu tố nguy cơ . 6

1.3. Triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh ung thư vòm mũi họng. 8

1.3.1. Triệu chứng lâm sàng. 8

1.3.2. Nội soi tai mũi họng. 9

1.3.3. Hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán và lập kế hoạch xạ trị điều

biến liều ung thư vòm mũi họng . 9

1.3.3.1. Kỹ thuật hình ảnh . 9

1.3.3.2. Cộng hưởng từ trong chẩn đoán bệnh ung thư vòm mũi họng. 9

1.3.3.3. Hình ảnh cộng hưởng từ chẩn đoán giai đoạn T. 10

1.3.3.4. Hình ảnh cộng hưởng từ chẩn đoán giai đoạn N. 15

1.3.3.5. Hình ảnh cộng hưởng từ xác định thể tích xạ trị điều biến liều. 16

1.3.4. Hình ảnh PET/CT chẩn đoán ung thư vòm mũi họng . 171.4. Xét nghiệm Epstein-Barr Virus trong chẩn đoán và điều trị ung thư vòm

mũi họng. 19

1.5. Hệ thống xếp loại giai đoạn ung thư vòm mũi họng theo AJCC 2010. 20

1.6. Giải phẫu bệnh ung thư vòm mũi họng. 22

1.7. Điều trị ung thư vòm mũi họng . 22

1.7.1. Xạ trị điều biến liều . 23

1.7.1.1. Kỹ thuật xạ trị điều biến liều . 23

1.7.1.2. Xạ trị điều biến liều ung thư vòm mũi họng . 27

1.7.2. Hóa trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển. 31

1.8. Yếu tố tiên lượng thể tích u trong ung thư vòm mũi họng. 36

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 39

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 39

2.1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 39

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 39

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 40

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. 40

2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu . 40

2.2.3. Phương tiện nghiên cứu. 40

2.2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu. 42

2.2.4.1. Thu thập bệnh nhân nghiên cứu . 42

2.2.4.2. Quy trình điều trị. 43

2.2.4.3. Các bước tiến hành kỹ thuật xạ trị điều biến liều . 44

2.2.4.4. Quy trình truyền hóa chất. 47

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá . 48

2.3.1. Tiêu chuẩn đánh giá . 48

2.3.2. Thời điểm và chỉ tiêu đánh giá . 49

2.3.3. Các chỉ tiêu về kết quả điều trị. 502.3.4. Các chỉ tiêu về độc tính cấp và muộn của phác đồ . 52

2.4. Phân tích và xử lý số liệu. 53

2.5. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 54

2.6. Đạo đức của nghiên cứu . 54

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 56

3.1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh của bệnh nhân nghiên cứu trước điều trị. 56

3.2. Kết quả điều trị . 68

3.3. Độc tính của phác đồ . 89

pdf184 trang | Chia sẻ: thinhloan | Ngày: 12/01/2023 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời sử dụng kỹ thuật điều biến liều và hóa chất bổ trợ trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn III-IVB, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_danh_gia_ket_qua_hoa_xa_tri_dong_thoi_su_dung_ky_thu.pdf
  • pdf5 Quyet dinh thanh lap Hoi dong.pdf
  • pdf4 Trích yếu luận án.pdf
  • docx3 Thông tin kết luận mới tiếng Việt.docx
  • docx3 Thông tin kết luận mới tiếng anh.docx
  • pdf2. Tóm tắt luận án 24 trang tiếng việt.pdf
  • pdf2. Tóm tắt luận án 24 trang tiếng anh.pdf
Tài liệu liên quan