Luận án Đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Brahman và Holstein Friesian nhập từ Australia nuôi tại Việt Nam

Hoạt lực linh trùng cùa bò đực giống Brahman trong nghiên cửu của chúng tôi cao hơn kết quà nghiên cứu của Hà Văn Chiêu (1999) đã công bô. hoạt lực linh trùng của bò đực giông Brahman nuôi tại Việt Nam đạt 58.76%; Brito et al. (2002) lại Brazil cho biết hoạt lực tinh trùng cùa bò đực giông Brahman đạt 59%; tác giã Talman et al. (2004) trên nghiên cửu trên bò đực giông Brahman nuôi tại Mỳ có hoạt lực tinh trùng đạt 60.0%. Điều này một phân chứng tò Việt Nam đã và đang ứng dụng các quy trình, công nghệ chăm sóc, nuôi dường, khai thác tinh bò đực giông Brahman ngày càng tòt và phù hợp nên chất lượng linh dịch không thua kém gì với một so nước phát triẻn trên thế giới.

 

pdf140 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Brahman và Holstein Friesian nhập từ Australia nuôi tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfss_bssgc_la_phung_the_hai_678_2005357.pdf
Tài liệu liên quan