Luận án Dạy học hình học không gian ở trường Trung học Phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Bùi Minh Đức

MỞ ĐẦU 01

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC

DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

09

1.1 Tổng quan về những công trình nghiên cứu liên quan đến luận

án

09

1.1.1. Những công trình nghiên cứu về tác động của công nghệ

thông tin đối với dạy học nói chung, đối với dạy học môn Toán nói

riêng

09

1.1.2. Những công trình nghiên cứu về sử dụng phần mềm trong dạy

học môn Toán nói chung, dạy học Hình học nói riêng

19

1.2. Chương trình Hình học không gian ở trường phổ thông Việt

Nam và một số vấn đề liên quan đến dạy và học Hình học không

gian

23

1.2.1. Chương trình Hình học không gian ở trường phổ thông và

những khó khăn của HS khi học Hình học không gian

23

1.2.2. Vai trò của trí tưởng tượng không gian, tư duy trực quan và tư

duy thị giác trong học tập Hình học không gian

26

1.2.3. Vai trò của việc học qua hành động trong học tập Hình học

không gian

31

1.2.4. Phần mềm GeoGebra 5.0 33

1.3. Khảo sát thực trạng về sử dụng công nghệ thông tin trong dạy

và học Hình học không gian ở trường Trung học phổ thông 35

1.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 35

1.3.2. Kết quả khảo sát thực trạng 36

1.4. Kết luận chương 1 38Chương 2. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÌNH HỌC

ĐỘNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 40

2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp 40

2.2. Các biện pháp 43

2.2.1. Biện pháp 1. Sử dụng phần mềm hình học động để vẽ hình,

hoặc tạo ra mô hình trực quan, mô hình phỏng thực tiễn giúp học

sinh hiểu bài giảng

43

2.2.2. Biện pháp 2. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ giải

toán quỹ tích hoặc hỗ trợ phát hiện yếu tố bất biến, yếu tố cần tìm

trong bài toán Hình học không gian

55

2.2.3. Biện pháp 3. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ kiểm

nghiệm các phán đoán và tìm kiếm trong dạy học giải toán Hình học

không gian

67

2.2.4. Biện pháp 4. Sử dụng phần mềm hình học động hỗ trợ dạy học

giải bài toán Hình học không gian bằng thủ pháp “trải hình” 93

2.3. Kết luận chương 2 115

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 117

3.1. Mục đích và tổ chức thực nghiệm sư phạm 117

3.2. Giáo án thực nghiệm sư phạm 122

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 131

3.4. Kết luận chương 3 148

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

PHỤ LỤC 165

pdf182 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Dạy học hình học không gian ở trường Trung học Phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Bùi Minh Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_day_hoc_hinh_hoc_khong_gian_o_truong_trung_hoc_pho_t.pdf
Tài liệu liên quan