Luận án Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3 - 3 - 1 tiết kiệm cải tiến

Nghiên cứu vê mô hình 3-3-1 với các vô hướng trơ, chúng tôi đã chỉ ra răng, các trường vô hướng trơ là cần thiết để giải thích tham số rho, ngoài việc cung cấp vật chất tối. Khối lượng neutrino được sinh ra do tương tác hiệu dụng vi phạm số lepton nhỏ. Mọi tương tác và hạt Higgs mô hình chuẩn được xác định. Các quá trình vi phạm vị quark trong trộn và rã của meson trung hoà được khảo sát. Tính unita của ma trận CKM được khẳng định, mặc dù có đóng góp Z'. Hiệu ứng của các hạt mới, kể cả vật chất tối, ở máy gia tốc LEPII và LHC được nghiên cứu. Thang vật lý mới ở miền vài TeV, dưới cực Landau, được dự đoán, khi xét đến moi đóng; góp của vật lý mới.

 

pdf35 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3 - 3 - 1 tiết kiệm cải tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hieu_ung_vat_ly_moi_trong_cac_mo_hinh_3_3_1_tiet_kie.pdf
Tài liệu liên quan