Luận án Một phương pháp phân tích - thiết kế các hệ thống thông tin có sử dung giao diện Hypermedia

(Bản scan)

EIS là hệ thống thông tin cho phép các nhà lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp cso thể truy cập một cách linh hoạt đến các thông tin để có thể hoạch định chiến lược phát triển cũng như giám sát, điều khiển các hoạt động của tổ chức, đơn vị.

Trong khi MIS cung cấp những bản báo cáo với mẫu biểu định sẵn theo kế hoach đã định hoặc đột xuất

pdf15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Một phương pháp phân tích - thiết kế các hệ thống thông tin có sử dung giao diện Hypermedia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
Tài liệu liên quan