Luận án Nghiên cứu kích thích biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn thành nguyên bào xương in vitro

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu kích thích biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn thành nguyên bào xương in vitro

Mục lục

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu kích thích biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn thành nguyên bào xương in vitro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan