Luận án Nghiên cứu, phát triển bộ lọc thông dải, bộ chia công suất, anten sử dụng đường truyền phức hợp, vòng cộng hưởng và hiệu ứng viền của siêu vật liệu

(Bản scan)

CHƯƠNG 2. GIAl PHÁP THIẾT KẾ BỌ LỌC THÔNG DÁI, ANTEN, BỌ CHIA CÔNG SUÁT PHẢNG sứ DỤNG ĐƯỜNG TRUYÉN PHỨC HỢP VÀ VÒNG CỌNG HƯỚNG CỦA SIÊU VẠT LIỆU

2.1. Giới thiệu chương

Chương này đề xuầt các thiết kế mô-đun siêu cao tằn bao gồm bộ lọc thõng dái. anten. bộ chia công suắt có kích thước nhó gọn. hoạt động ở đa băng tần sử dụng cấu trúc đường truyền siêu vật liệu điện từ phức hợp (CRLH TL) dạng thông thưởng. Đẩu tiên, chương nảy sữ dụng các phần tữ đơn vị siêu vật liệu dựa ơên sự kết hợp cùa hai vòng cộng hưởng hở mờ (OSRR) đế thiết kế bộ lọc thõng dãi đồng phăng băng thõng rộng có kích thước nhô gọn. Bén cạnh đỏ. cấu trúc dây chêm hờ mạch được đưa vào thiết kế đẽ tạo ra mode truyền dần 0 nhằm cái thiện đặc tinh chọn lọc tằn số ỡ dai tần cao cùa dái thòng. Tiếp theo, hai mõ hĩnh anten siêu vặt liệu kích thước nhó gọn. tiếp điện bủng ống dần sóng đồng phảng (CPW) được đề xuất cho hệ thống thông tin WLAN dái tằn 2.4 GHz. Trong đỏ. cấu trúc CRLH TL dạng thõng thường với cột nối kim loại được thay the bằng cấu trúc CRLH TL dạng đồng phàng không sừ dụng cột nối kim loại. Cuối cùng, chương nãy sử dụng đường truyền CRLH TL thông thưởng đế thiết kẻ giám nhô kich thước cũa bộ chia cõng suắt Bagley Polygon 13. Trong đỏ. inỏ hình CRLH TL được thiết kế dạng cấu trúc rảng lược kết nối với mặt đất ão đồng phảng đế sao cho sự hiện diện cúa cấu trúc nãy không làm ảnh hướng đến công suất truyền từ công vào tới ba cồng ra. Tất cã các mô-đun siêu cao tằn đề xuất thiết kế trong chương này đều được chế tạo vã đo thực nghiệm nhằm kiêm chứng tính khá thi cũa mô hình đề xuất ưong các ứng dụng thực tể.

 

 

pdf132 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 451 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu, phát triển bộ lọc thông dải, bộ chia công suất, anten sử dụng đường truyền phức hợp, vòng cộng hưởng và hiệu ứng viền của siêu vật liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_phat_trien_bo_loc_thong_dai_bo_pha_cong_suat_anten_su_dung_duong_truyen_phuc_hop_vong_con.pdf
Tài liệu liên quan