Luận án Nghiên cứu quá trình anammox từ bùn của hệ thống xử lí nước thải tương

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu quá trình anammox từ bùn của hệ thống xử lí nước thải tương

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf39 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu quá trình anammox từ bùn của hệ thống xử lí nước thải tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf