Luận án Nghiên cứu sự phân hủy Lignin của một số nấm đảm và khả năng ứng dụng

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu sự phân hủy Lignin của một số nấm đảm và khả năng ứng dụng

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và bàn luận

Kết luận và đề nghị

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2796 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sự phân hủy Lignin của một số nấm đảm và khả năng ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Tài liệu liên quan