Luận án Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật polymerase chain reaction (PCR) trong phát hiện virus dịch tả vịt ở Việt Nam

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật polymerase chain reaction (PCR) trong phát hiện virus dịch tả vịt ở Việt nam

Mục lục

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Vật liệu và phương pháp  nghiên cứu

Chương 4. Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và đề nghị

 

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật polymerase chain reaction (PCR) trong phát hiện virus dịch tả vịt ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf
Tài liệu liên quan