Luận án Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước

Trước khi liến hành thí nghiệm các cột đất được để ờ nhiệt độ phòng trong 1 ngày, sau đó chèn 1 ống Teflon vào trong cột đất đế tránh sự hấp phụ các TTS vào ống nhựa, một đẩu ống teflon ngập sâu lem vào trong đất. Sau đỏ cột đất được thêm vào 20 mL nước lụt và bơm vào 1mL methanol chứa hồn họp 3 thuốc trừ sâu fenobucarb. endosulfan và DDT với các nồng độ khác nhau (phụ thuộc vào mồi thí nghiệm). Tiếp theo cột đất này được thối khí nitơ qua 1 ngày để bay hơi nước cho đến khi khối lượng cột đất băng với khối lượng lúc ban đầu trước khi bơm thuốc trừ sâu. Các thí nghiệm dưới điều kiện oxi hóa (có oxi) sứ dụng các cột đất với 3 mức nồng độ cua hỗn hợp thuốc trừ sâu (fenobucarb, endosulfan và DDT) lả (2, 5 và 10 mg/L), (5, 10 và 25 mg/L) và (10, 20 và 40 mg/L). Các thí nghiệm khi thêm DOC vào trong nước lụt dưới điều kiện oxi hóa và khử (không có mặt oxi) được thực hiện với cột đất được bơm hồn hợp thuốc trừ sâu (fenobucarb, endosulfan, DD1) với nồng độ tương ứng là (5, 10, 25 mg/L). Tất cả các thí nghiệm đều được thực hiện kép với 2 cột đất.

 

pdf151 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai lieu (4).pdf
Tài liệu liên quan