Luận án Phân lập, định danh và khảo sát khả năng biến dưỡng chất dị vòng chứa nitơ của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh

(Bản scan)

Luận án Phân lập, định danh và khảo sát khả năng biến dưỡng chất dị vòng chứa nitơ của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh

Mục lục

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Phần 4: Kết quả và thảo luận

Phần 5: Kết luận

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phân lập, định danh và khảo sát khả năng biến dưỡng chất dị vòng chứa nitơ của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF