Luận án Thiết kế hệ thống chỉ thị sự biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt tế bào nấm men

(Bản scan)

Luận án Thiết kế hệ thống chỉ thị sự biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt tế bào nấm men

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan tài liệu

Phần 2: Vật liệu - Phương pháp

Phần 3: Kết quả và thảo luận

Phần 4: Kết luận và đề nghị

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thiết kế hệ thống chỉ thị sự biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt tế bào nấm men, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan