Luận án Tính chất ăn mòn thép carbon trong khí quyển tại một số vùng khí hậu khu vực Nam Bộ

(Bản scan)

Luận án Tính chất ăn mòn thép carbon trong khí quyển tại một số vùng khí hậu khu vực Nam Bộ

Mục lục

Phần 1: Tổng quan

1. Tổng quan về ăn mòn kim loại trong khí quyển

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến  quá trình ăn mòn khí quyển

3. Cơ chế quá trình ăn mòn thép carbon trong khí quyển

4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn khí quyển

Phần 2: Thực nghiệm

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Các phương pháp nghiên cứu

Phần 3: Kết quả và biện luận

1. Phân tích hình dạng bề mặt mẫu

2. Phân tích sản phẩm ăn mòn

3. Xác định tốc độ ăn mòn bằng thép đo tổn thất khối lượng

Phần 4: Kết luận

 

pdf16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Tính chất ăn mòn thép carbon trong khí quyển tại một số vùng khí hậu khu vực Nam Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan