Luận án Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất ức chế enzym khử Dihydro folate

(Bản scan)

Luận án Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất ức chế enzym khử Dihydro folate

Mục lục

Phần 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về  khảo sát mối liên hệ định lượng giữa hoạt tính và cấu trúc (QSAR)

Chương 2: Cơ sở lý thuyết của một số phương pháp lượng tử

Chương 3: Một số kỹ thuật xử lý số liệu

Chương 4: Tổng hợp enzym - enzym DHFR

Phần 2: Tính toán và kết quả

Phần 3: Kết luận

pdf52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất ức chế enzym khử Dihydro folate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Tài liệu liên quan