Luận án Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm

(Bản scan)

Luận án Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm

Mục lục

Chương 1: Các khai niệm và lý thuyết

Chương 2: Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định đa mục đích

Chương 3: Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm

Chương 4: Ứng dụng của hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm vào việc quản lý nguồn nước

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2784 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf