Luận văn Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự phát sinh hình thái cây điều ( Anacardium occidentale L.) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp lớp mỏng tế bào

(Bản scan)

Luận văn Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự phát sinh hình thái cây điều ( Anacardium occidentale L.) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp lớp mỏng tế bào

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự phát sinh hình thái cây điều ( Anacardium occidentale L.) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp lớp mỏng tế bào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan