Luận văn Áp dụng Positron trong nghiên cứu khuyết tật của kim loại và hợp kim

(Bản scan)

Áp dụng Positron trong nghiên cứu khuyết tật của kim loại và hợp kim

Mục lục

1. Tính chất của Positron

2. Sai hỏng trong kim loại và hợp kim

3. Động học Positron trong kim loại và hợp kim

4. Mô hình bẫy Positron

5, Những kỹ thuật thực nghiệm trong nghiên cứu Positron

6. Những nghiên cứu về vacancy và những cặp vacancy - tạp chất trong Cu - 0,5%at. Ge nhờ vào mô hình bẫy

7. Kết luận

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Áp dụng Positron trong nghiên cứu khuyết tật của kim loại và hợp kim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0_2.pdf
 • pdf1_2.pdf
 • pdf2_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5_2.pdf
 • pdf6_4.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10_3.pdf