Luận văn Bậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng Euler - Poincare

(Bản scan)

Luận văn Bậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng Euler - Poincare

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

Chương 2: Bất biến pk(M)

Kết luận

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng Euler - Poincare, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1380.pdf
Tài liệu liên quan