Luận văn Bước đầu xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng ven biển tây nam từ mũi Cà Mau đến cửa Tiểu Dừa phục vụ kế hoạch ứng cứu sự cố dầu tràn

(Bản scan)

Luận văn Bước đầu xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng ven biển tây nam từ mũi Cà Mau đến cửa Tiểu Dừa phục vụ kế hoạch ứng cứu sự cố dầu tràn

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Nguyên tắc xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm môi trường

Chương 3: Tổng quan khu vực nghiên cứu

Chương 4: Kết quả chỉ số nhạy cảm (ESI) môi trường của khu vực nghiên cứu từ mũi Cà Mau đến cửa Tiểu Dừa

Chương 5: Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu dầu tràn

Chương 6: Kết luận

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Bước đầu xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng ven biển tây nam từ mũi Cà Mau đến cửa Tiểu Dừa phục vụ kế hoạch ứng cứu sự cố dầu tràn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan