Luận văn Các denta - Nửa nhóm mũ yếu

(Bản scan)

Một nửa nhóm mà các tương đẳng của nó tạo thành một chuỗi với quan hệ bao hàm được gọi là một denta - nửa nhóm. Schein và Tamaru đã mô tả các den ta - nửa nhóm giao hoán. Etterbeek đã mô tả các dentra - nửa nhóm trung tâm

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các denta - Nửa nhóm mũ yếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf866.pdf
Tài liệu liên quan