Luận văn Căn nguyên thủy, trường chia đường tròn và ứng dụng

Mục lục 1

Lời nói đâu 3

1 Đa thức chia đường tròn 5

1.1 Căn nguyên thủy bậc n của đơn vị 5

1.2 Đa thức chia đường tròn 8

1.3 Tính bát khả quy cùa đa thức chia đương tròn 19

2 Trường chia đường tròn 23

2.1 Trường phân rã cùa đa thức 23

2.2 Trường chia đường ưòn 29

3 Một so ứng dung trong toán sơ cấp 33

3.1 Sử dụng căn và càn nguyên thủy của đơn vị 33

3.2 Sử dụng đa thức chia đường tròn 36

3.3 Sử dụng trường chia đường tròn 39

Kết luận 41

Tài liệu tham khảo 42

 

pdf44 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Căn nguyên thủy, trường chia đường tròn và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_can_nguyen_thuy_truong_chia_duong_tron_va_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan