Luận văn Cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CÁM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 6

3.1. Mục đích của đề tài. 6

3.2. Nhiệm vụ của đề tài . 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn. 7

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 8

7. Kết cấu của luận văn . 9

Chương 1: Cơ sở lý luận về cung ứng dịch vụ hành chính công trên

địa bàn cấp huyện. 10

1.1.Những vấn đề chung về cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa

bàn cấp huyện . 10

1.1.1.Khái niệm, đặc trưng, vai trò của cung ứng dịch vụ hành chính

công. 10

1.1.1.1. Khái niệm . 10

1.1.1.2. Đặc trưng. 16

1.1.1.3. Vai trò. 18

1.1.2.Các loại dịch vụ hành chính công được cung ứng trên địa bàn cấp

huyện. 19

1.2.Cơ sở pháp lý về cung ứng dịch vụ hành chính côngtrên địa bàn

cấp huyện . 26

1.2.1. Sự cần thiết của cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn

cấp huyện . 26

pdf104 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện là 01 công chức tiếp nhận và trả hồ sơ và 01 công chức tư pháp sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp có thể giải quyết nhanh theo quy định của pháp luật về thời gian trả hồ sơ. Ngoài ra, còn có những công chức thuộc các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm đối với lĩnh vực mà mình phụ trách tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết các hồ sơ theo thẩm quyền quy định. Đội ngũ công chức tại đây thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những kỹ năng trong hoạt động giao tiếp thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công đối với công dân. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Trảng Bàng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trực tiếp. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Trảng Bàng hoạt động theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h30), thứ 7 làm việc buổi sáng (trừ các ngày lễ, ngày tết và những ngày nghĩ khác theo quy định pháp luật). 40 1.2.5.4. Yếu tố về nhu cầu cung ứng dịch vụ hành chính công của cá nhân, tổ chức trên địa bàn cấp huyện Nhu cầu cung ứng dịch vụ hành chính công của cá nhân, tổ chức trên địa bàn cấp huyện là các dịch vụ hành chính công ở cấp huyện như: cấp phép, giấy chứng nhận, chứng thực, - Nhu cầu về cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cấp phép. - Nhu cầu về cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận. - Nhu cầu về cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực chứng thực. Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn cấp huyện ngày càng cao đòi hỏi các cơ quan hành chính cấp huyện phải không ngừng nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, đẩy mạnh tốc độ và hiệu quả cải cách việc quản lý và cung ứng các dịch vụ hành chính công trong bối cảnh nền kinh tế phát triển như hiện nay. 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng về cung ứng dịch vụ hành chính công 1.3.1. Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Quận Liên Chiểu là một trong số những quận đã và đang phát triển về mọi mặt của Thành phố Đà Nẵng, một đô thị trẻ thuộc khu vực miền Trung, thu hút khá đông nguồn nhân lực từ nhiều địa phương khác nhau đến đây sinh sống, làm việc và học tập. Bên cạnh đó, việc quy hoạch, mở rộng, chỉnh trang đô thị, dẫn đến sự thay đổi ở nơi dân cư sinh sống. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân Quận Liên Chiểu đã ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nhu cầu đối với các dịch vụ hành chính công. Trên cơ sở đó, Liên Chiểu đặt mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, 41 cho đến năm 2020 để đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Cung ứng dịch vụ hành chính công tại Quận Liên Chiểu hiện nay, 100% các đơn vị xã, phường bố trí phòng tiếp công dân rộng rãi, thoáng mát với diện tích từ 80m2 trở lên, trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin và điện tử với màn hình cảm ứng tra cứu các thủ tục hành chính; hệ thống tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ qua tin nhắn SMS; hệ thống xếp hàng tự động phục vụ công dân lấy số thứ tự theo từng lĩnh vực; hệ thống điều hòa nhiệt độ, màn hình tivi, ghế ngồi, bàn viết, thủ tục hành chính niêm yết Bên cạnh đó, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đồng phục, tập huấn về văn hóa giao tiếp đã góp phần thay đổi cách thức phục vụ lịch sự và văn hóa hơn tại cơ quan hành chính cấp quận, huyện. Các lĩnh vực thủ tục triển khai thực hiện tại Bộ phận một cửa, quy trình giải quyết công việc và công khai thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận về công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn... trên cơ sở rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính đã được công bố trước đây. Theo đó, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận đều được thực hiện theo cơ chế một cửa hoặc một cửa liên thông. Bên cạnh đó, Công an nhân dân và Cơ quan thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận bố trí cán bộ làm việc tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận để thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ khẩu, chứng minh nhân dân và xác định nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai; tập trung đầu mối tạo thuận lợi hơn cho người dân và tăng cường việc kiểm soát trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính tại quận. Có thể nói, việc cung ứng dịch vụ hành chính công trên cơ sở mở rộng mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân quận là một trong những điểm 42 sáng trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công nói riêng, cải cách thủ tục hành chính của Quận Liên Chiểu giai đoạn 2011 – 2015 nói chung. Mô hình một cửa điện tử với với các tính năng về công nghệ hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công. Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và công chức các quận, huyện trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được phân định rõ ràng thông qua ứng dụng phần mềm một cửa điện tử. Cùng với công nghệ, đã hình thành văn hóa giao tiếp, cải thiện rõ nét về thái độ làm việc và tiếp xúc công dân, tổ chức của công chức. Các yếu tố về hiện đại, thuận tiện và trang trọng hơn trong tổ chức làm việc và phục vụ người dân đã góp phần hình thành diện mạo mới của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận sau nhiều năm liền nỗ lực cải cách. Điều này cũng góp phần vào nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung ứng các dịch vụ công tại Ủy ban nhân dân quận. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng chung là trên 95%. 1.3.2. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” được áp dụng thí điểm đầu tiên cùng với một số quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên được xem như cơ bản đã hoàn thành những mục tiêu về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công nói riêng và cải cách thủ tục hành chính theo quy định nói chung. Là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng các dich vụ hành chính công được cung ứng thông qua những chính sách cải tiến mới đã đem lại những cải tiến thiết thực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho người dân được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trang bị màn hình tra cứu cảm ứng, xây dựng đội tình nguyện viên hỗ trợ người dân, phòng thoáng 43 mát, khang trangđược xem là những ấn tượng tốt đầu tiên, tạo cảm giác tiện nghi và thoải mái cho công dân khi đến cơ quan hành chính để giải quyết các thủ tục cần thiết. Tại đây, cơ quan hành chính nhà nước cũng đã áp dụng Công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả cơ bản nhằm từng bước xây dựng Chính phủ điện tử. Người dân chỉ cần ngồi tại chổ vẫn có thể tra cứu được mọi thử tục, có kênh tương tác, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh từ phía người dân. Sau đó, gửi những kiến nghị về hộp thư email của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo phường có kiến nghị xảy ra để có những hướng giải quyết đúng đắn khiến người dân hài lòng. Ủy ban nhân dân Quận 1, nơi chịu trách nhiệm chính về việc cung ứng các dịch vụ hành chính công đã và đang hoàn thiện bộ máy nhằm cung ứng những dịch vụ chất lượng nhất đến người dân trên địa bàn quận để trên cơ sở đó thực hiện tốt cải cách hành chính theo quy định mà Nhà nước đã ban hành. 44 Tiểu kết Chƣơng 1 Khái niệm dịch vụ công nói chung, dịch vụ hành chính công nói riêng và hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công là những khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ở Việt Nam, khái niệm dịch vụ hành chính công và hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công ngày càng được biết đến cụ thể thông qua các văn bản do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ do cơ quan hành chính nhà nước cung ứng cho các tổ chức và công dân trong xã hội. Vì vậy, việc thống nhất khái niệm, quan điểm, đặc trưng, vai trò của dịch vụ hành chính công và hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công là hết sức cần thiết, phản ánh chất lượng các loại dịch vụ hành chính công được cung ứng, trên cơ sở đó đánh giá chất lượng cả bộ máy hành chính nhà nước. Cơ quan thực hiện hoạt động cung ứng các loại dịch vụ hành chính công giữ vai trò quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước vì đây là cơ quan trực tiếp tiếp xúc với người dân, cung ứng các dịch vụ hành chính công đến với công dân. Tóm lại, để nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, chất lượng của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công thì việc hiểu bản chất, vị trí, vai trò của dịch vụ hành chính công, của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trong bộ máy hành chính nhà nước là yếu tố hàng đầu và là vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay. 45 Chƣơng 2: Thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 2.1. Tổng quan tình hình về cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bàng lần thứ X đã xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong giai đoạn thực hiện cải cách hành chính, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tại cấp huyện nỗ lực tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bàng lần thứ X và Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay công tác cải cách hành chính của huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Hiệu quả điều hành, quản lý của các cơ quan thuộc cấp huyện được nâng cao, phát huy tính làm chủ của nhân dân ngày càng cao. Cải cách hành chính đã tác động đến kinh tế - xã hội của huyện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và tạo tiền đề cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công hướng đến sự hài lòng của công dân đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công cụ thể đối với huyện Trảng Bàng. Về cải cách thể chế: Chất lượng xây dụng các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; nhất là các văn bản trong thu hút đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng hỗ trợ các thành phần kinh tế, phân cấp cho các cơ quan thuộc UBND cấp huyện được đẩy mạnh tạo điều 46 kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa huyện. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản được duy trì và thực hiện theo kế hoạch đề ra, chất lượng kiểm tra được nâng lên, góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật tại địa phương. Về cải cách các thủ tục hành chính: Đây được coi là khâu trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính cấp huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung, cụ thể là hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tại cấp huyện. Các loại dịch vụ hành chính công được hoàn thiện một cách cơ bản về thể chế, cơ cấu tổ chức, chủ thể ban hành, chủ thể có thẩm quyền ký và quy trình, cách thức cung ứng các dịch vụ hành chính công. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và hướng tới sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại cấp huyện. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được thường xuyên rà soát, kiện toàn để phù hợp với thực tiễn của huyện và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của các cơ quan cấp trên. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp huyện căn cứ quy định của các cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh được rà soát, ban hành những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện một cách cụ thể nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu lực, hiệu quả của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn cấp huyện. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện: 47 - Tập trung đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức. Hoàn thành công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chủ thể thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn cấp huyện. - Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức tại vị trí việc làm tương đối phù hợp với trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo. Công tác tuyển dụng công chức phải thông qua hình thức thi tuyển đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức ngày càng tăng. Cải cách tài chính công: Công tác cải cách tài chính công đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tiết kiệm chi phí quản lý hành chính nhà nước, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công được thực hiện dựa trên chi phí mà ngân sách nhà nước chi ra nhằm hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công, tăng sự hài lòng của công dân đối với bộ máy hành chính nói chung và hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công nói riêng. Hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước: Cơ quan hành chính cấp huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động, từng bước nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ, công chức. Thông qua hệ thống văn phòng điện tử, cán bộ, công chức luân chuyển các văn bản, đưa các thủ tục hành chính công khai, trực tiếp đến gần với công dân. Ngoài ra, cơ quan hành chính cấp huyện nói chung, hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công nói riêng đã được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức. Hoạt động này đã mang lại hiệu quả, chất lượng của dịch vụ hành chính công tại cấp huyện. 48 2.2. Thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2.2.1. Thể chế cung ứng dịch vụ hành chính công Thể chế cung ứng dịch vụ hành chính công là một hệ thống các Luật, văn bản quy phạm pháp luật tạo thành khuôn khổ pháp luật cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng cung ứng các dịch vụ hành chính công đến các cá nhân, tổ chức và các quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công nói chung, tại cấp huyện nói riêng cần phải đảm bảo được thực hiện dựa trên hệ thống thể chế cung ứng dịch vụ hành chính công mà pháp luật quy định. Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính tại huyện Trảng Bàng luôn tuân thủ hệ thống pháp luật mà Nhà nước quy định, cụ thể: - Hệ thống văn bản do Chính phủ ban hành gồm: Nghị quyết số 30c/NQ- CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP. Để tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính, ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngoài ra còn có hệ thống những văn bản quy định về quy trình, cách thức, thủ tục cung ứng các dịch vụ hành chính công theo từng lĩnh vực đúng thẩm quyền do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. - Hệ thống thể chế các văn bản do cấp tỉnh ban hành gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 ban hành kèm theo 49 Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ các quy định pháp luật của nhà nước để ban hành những quy định cụ thể đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công phù hợp với thực tiễn của địa phương. - Các văn bản do UBND huyện Trảng Bàng xây dựng và ban hành liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền cấp huyện thực hiện: Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND huyện Trảng Bàng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, UBND huyện Trảng Bàng ban hành Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Trảng Bàng nhằm hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Trảng Bàng. Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cải cách hành chính nhà nước trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trên cơ sở đó, UBND huyện Trảng Bàng và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trảng Bàng không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn cấp huyện. Tuy chưa được hoàn chỉnh nhưng cũng đã 50 mang lại những kết quả tích cực trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện cụ thể: Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, nhất là các văn bản trong thu hút đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực cấp phép hay phát triển về kinh tế thông qua các hoạt động kinh doanh, Công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản được duy trì và thực hiện đảm bảo các yêu cầu đã đề ra, chất lượng công tác kiểm tra được nâng lên, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện. 2.2.2. Các loại dịch vụ hành chính công đƣợc cung ứng Thứ nhất, các hoạt động cấp các loại giấy phép. Căn cứ theo thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND huyện được quyền cấp một số loại giấy phép như: cấp giấy phép xây dựng các công trình theo quy định, cấp giấy phép quy hoạch các dự án theo thẩm quyền được quy định, Thứ hai, hoạt động cấp các loại giấy xác nhận chứng thực. Một số hoạt động chứng thực được thực hiện tại UBND cấp huyện như: cấp giấy chứng minh nhân dân (căn cước công dân), giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn, trên cơ sở trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Thứ ba, cấp giấy chứng nhận. Đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có: giấy đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình kinh doanh cá thể, Thứ tư, các dịch vụ hành chính công khác. 2.2.3. Về tổ chức bộ máy, nhân sự cung ứng dịch vụ hành chính công Về tổ chức bộ máy cung ứng dịch vụ hành chính công: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước 51 nói chung, tại cấp huyện nói riêng, thường xuyên được rà soát, kiện toàn đảm bảo trên cơ sở các quy định, sự định hướng của các cơ quan Trung ương và phải phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đến nay, UBND cấp huyện được rà soát, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đảm bảo mang lại hiệu quả trong hoạt động cung ứng các dịch vụ hành chính công tại cấp huyện. Về nhân sự thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện: - Chủ thể có thẩm quyền ký cung ứng các dịch vụ hành chính công gồm: + Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. + Trưởng, phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Chủ thể chịu trách nhiệm về công tác tham mưu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công: + Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện. + Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. + Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 2.2.4. Quy trình cung ứng dịch vụ hành chính công Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ. - Khi tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân, công chức của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kê khai, bổ sung (nếu hồ sơ còn thiếu). - Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đã đúng nội dung và đủ số lượng các loại giấy tờ theo quy định thì công chức giải quyết ngay (loại hồ sơ theo quy định được giải quyết trong ngày làm việc); viết phiếu hẹn trả hồ sơ (loại hồ sơ theo quy định có ngày hẹn trả) và vào sổ theo dõi hồ sơ. Bước 2: Xử lý, giải quyết hồ sơ. 52 - Trưởng các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm giải quyết khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến. - Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng, ban chuyên môn thì phòng, ban nào chịu trách nhiệm chính phải trực tiếp liên hệ với phòng, ban chuyên môn khác để giải quyết và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Các phòng, ban được tham gia ý kiến có trách nhiệm với nội dung có liên quan trong hồ sơ và thời gian xem xét không quá thời gian quy định kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu quá thời gian theo quy định mà không có ý kiến thì coi như đồng ý. Bước 3: Thẩm định ký giải quyết hồ sơ. - Đối với những loại hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quy định về thẩm quyền ký giải quyết của Trưởng phòng, ban thì trưởng phòng ban chuyên môn ký giải quyết, sau đó chuyển lại công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Đối với những loại hồ sơ mà UBND cấp huyện theo quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện thì các phòng ban chuyên môn trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch huyện ký qua Văn phòng HĐND và UBND, sau đó chuyển lại công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bước 4: Giao trả hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết của các phòng ban chuyên môn và bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện thì công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi hồ sơ, hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 53 Các bước trong quy trình cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện còn khá rườm rà, chồng chéo giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trước hoặc sau, gây không ít khó khăn đối với tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ. Cụ thể ở mỗi lĩnh vực khác nhau, tồn tại những vấn đề khác nhau. 2.3. Đánh giá, nhận xét thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng 2.3.1. Ƣu điểm Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính với trọng tâm là hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại cấp huyện luôn được bảo đảm thường xuyên, liên tục, quyết liệt và hết sức kiên trì của cả hệ thống chính trị, cụ thể là các cơ quan hành chính nhà nước, giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công được cung ứng. Bên cạnh đó, công tác kiểm ta, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cũng được duy trì thường xuyên nhằm có những biện pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cung_ung_dich_vu_hanh_chinh_cong_tren_dia_ban_huyen.pdf
Tài liệu liên quan