Luận văn Đánh giá ổn định và chỉnh hóa phương trình parabolic ngược thời gian trong không gian Banach

(Bản scan)

Luận văn Đánh giá ổn định và chỉnh hóa phương trình parabolic ngược thời gian trong không gian Banach

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Các kiến thức bổ trọ

Chương 2: Đánh giá ổn định và chỉnh hóa phương trình parabolic ngược thời gian trong không gian Banach

Kết luận

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá ổn định và chỉnh hóa phương trình parabolic ngược thời gian trong không gian Banach, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1306.pdf
Tài liệu liên quan