Luận văn Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG SGTT 1

 

1.1. Đôi nét về Sacombank 3

1.2. Sơ đồ tổ chức 6

1.3. Mạng lưới hoạt động 7

1.4. Các sản phẩm dịch vụ của Sacombank 7

1.5. Kết quả hoạt động thời gian qua 11

1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 11

1.7. Sơ đồ tổ chức sở giao dịch và chức năng các phòng ban 15

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK 20

 

2.1. Những vấn đề chung về tín dụng của NHTM 22

2.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng ngân hàng thương mại 22

2.1.1.1. Khái niệm 22

2.1.1.2. Bản chất 23

2.1.2. Vai trò và chức năng của tín dụng ngân hàng thương mại 23

2.1.2.1. Vai trò 23

2.1.2.2. Chức năng 25

2.1.3. Các căn cứ phân loại tín dụng 27

2.1.3.1. Dựa vào mục đích của tín dụng 27

2.1.3.2. Dựa vào thời hạn của tín dụng 28

2.1.3.3. Dựa vào mức độ ín nhiệm của khách hàng 28

2.1.3.4. Dựa vào phương thức cho vay 28

2.1.3.5. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay 29

2.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng SGTT 29

2.2.1. Các quy định 29

2.2.2. Quy trình tín dụng 33

2.2.2.1. Tiếp thị khách hàng 33

2.2.2.2. Tiếp nhận nhu cầu và đi xác minh 34

2.2.2.3. Thẩm định và trình duyệt 34

2.2.2.4. Ra quyết định cho vay 35

2.2.2.5. Hoàn tất hồ sơ khoản vay đã phê duyệt 36

2.2.2.6. Giải ngân 36

2.2.2.7. Thu hồi vốn, lãi 37

2.2.2.8. Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ 38

2.2.2.9. Gia hạn và điều chỉnh kì hạn nợ 38

2.2.2.10. Xử lí nợ quá hạn 38

2.2.2.11. Tất toán nợ 39

2.2.2.12. Lưu trữ hồ sơ 39

2.2.3. Bảo đảm tín dụng 40

2.2.3.1. Sự cần thiết của bảo đảm tín dụng 40

2.2.3.2. Các quy định bảo đảm tín dụng 41

2.2.3.3. Các hình thức bảo đảm tín dụng 41

2.2.3.4. Tỷ lệ cấp tín dụng so với giá trị tài sản đảm bảo 42

2.3.Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank 42

2.3.1. Tình hình huy động vốn 42

2.3.2. Tình hình cho vay 47

2.3.3. Tình hình nợ quá hạn 53

2.3.4. Nguyên nhân nợ quá hạn 57

2.3.5. Giải pháp xử lí nợ quá hạn 59

2.4 Nhận xét 61

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SGTT. 63

 

3.1. Một số giải pháp, kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN Việt Nam 63

3.1.1. Tăng cường chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 67

3.1.2. Đổi mới và hòan thiện hệ thống pháp luật 68

3.1.3. Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước 68

3.1.4. Tăng cườg quản lí nhà nước về hoạt động tín dụng tại NHTM 69

3.1.5. Xây dựng hệ thống phân tích, xếp lọai thống nhất doanh nghiệp toàn ngành 69

3.1.6. Hòan thiện quy chế phân loại nợ, trích lập và

sử dụng dự phòng xử lí rủi ro 70

3.1.7. Tăng cường và không ngừng lành mạnh hóa tình hình tài chính,

đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động cuả doanh nghiệp 70

3.1.8. Một số giải pháp, kiến nghị khác. 72

3.2. Một số giải pháp, kiến nghị đối với ngân hàng Sacombank. 72

3.2.1. Tăng cường và phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng 73

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74

3.2.3. Bảo hiểm tín dụng 74

3.2.4. Lập dự phòng rủi ro 75

3.2.5. Phân tán rủi ro 75

3.2.6. Xây dựng chính sách khách hàng đúng đắn 75

3.2.7. Đầu tư hệ thống hiện đại hóa ngân hàng 76

3.2.8. Tăng cường cho vay trung dài hạn 77

3.2.9. Nâng cao chất lượng quản lí, quản trị kinh doanh ngân hàng 78

3.2.10. Tăng cường thu thập thông tin nâng cao chất lượng thẩm định 79

3.2.11. Tổ chức bộ phận chuyên tráchđịnh giá tài sản đảm bảo,

đăng kí giao dịch bảo đảm, phát mãi tài sảnđảm bảo 79

3.2.12. Cần thiết nghiên cứu , phân loại các chi nhánh theo nhóm 79

3.2.13. Cần thiết tổ chứ`c , phân loại cán bộ theo các cấp độ khác nhau 80

3.2.14. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án,

hạn chế rủi ro 80

doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong 1.doc
  • docChuong 2.doc
  • docChuong3.doc
  • docKet luan.doc
  • docloi cam on.doc
  • docloi noi dau.doc
  • docphu luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
  • docTrang bia.doc
  • docviet tat.doc
Tài liệu liên quan