Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC . 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 2

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 3

3.1. Mục tiêu chung . 3

3.2. Mục tiêu cụ thể . 3

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3

4.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 3

4.2. Phạm vi nghiên cứu . 3

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN . 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 5

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC. 5

1.1.1. Khái niệm viên chức . 5

1.1.2. Đặc điểm của viên chức:. 6

1.1.3. Phân loại giữa viên chức và viên chức: . 7

1.1.4. Phân loại viên chức:. 8

1.2. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI . 8

1.2.1. Các nhân tố tác động đến chất lượng viên chức. . 9

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng viên chức ngành BHXH. 13

1.3. NỘI DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC NGÀNH BHXH. 15

1.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh viên chức . 16

1.3.2. Quy hoạch viên chức ngành BHXH . 18

1.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 21

1.3.4 Tuyển dụng, bố trí sử dụng, đề bạt, luân chuyển viên chức. . 22

1.3.5. Đánh giá viên chức . 26

1.3.6. Chế độ chính sách đối với viên chức ngành BHXH. 28

1.4. Kinh nghiệm của bảo hiểm xã hội một số địa phương và bài học cho tỉnh Quảng

Ninh. . 29

1.4.1. Kinh nghiệm và bài học của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. 29

pdf98 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng GDP của tỉnh. Quảng Ninh còn là trung tâm nhiệt điện của cả nước với sản lượng nhiệt điện chiếm 15% và xi măng chiếm 14% của cả nước. 2.1.1.3. Đặc điểm dân cư Tính đến năm 2018, dân số toàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 1.224.600 người, mật độ dân số đạt 198 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 620.200 người, dân số sống tại nông thôn đạt 557.000 người. Dân số nam đạt 607.350 người, trong khi đó nữ đạt 569.850 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 11,5% Dân cư Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở bốn thành phố và hai thị xã, là các trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than, du lịch và cửa khẩu của Việt Nam, phần 8 huyện còn lại dân cư tương đối thưa thớt, sống chủ yếu bằng nghề nông. 36 Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, toàn tỉnh Quảng Ninh có 34 dân tộc và người nước ngoài cùng sinh sống. Trong đó, người Kinh đông nhất với 1.011.794 người, tiếp sau đó là người Dao đông thứ nhì với 59.156 người, người Tày 35.010 người, Sán Dìu có 17.946 người, người Sán Chay có 13.786 người, người Hoa có 4.375 người. Ngoài ra còn có các dân tộc ít người như người Nùng, người Mường, người Thái. 2.1.2. Tổng quan về BHXH tỉnh Quảng Ninh. 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Quảng Ninh. An sinh xã hội là chính sách xã hội quan trọng bậc nhất, là tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội, là một trong những nhân tố cơ bản thể hiện sự văn minh và phát triển của từng quốc gia. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chính thức thành lập ngày 16/2/1995, đến nay đã gần 25 năm, vinh dự được Đảng và Nhà nước giao trọng trách tổ chức thực hiện những chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH Quảng Ninh được thành lập ngày 23/8/2015. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng tại số 22, đường 25 tháng 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 37 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Quảng Ninh; Theo quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương; Hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh gồm 11 phòng và 14 Bảo hiểm xã hội cấp huyện 11 phòng gồm: 1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội. 2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế. 3. Phòng Quản lý thu. 4. Phòng Khai thác và thu nợ. 5. Phòng Cấp sổ, thẻ. 6. Phòng Tổ chức cán bộ. 7. Phòng Kế hoạch - Tài chính. 8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra. 9. Phòng Công nghệ thông tin. 10. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính. 11. Văn phòng. 14 đơn vị Bảo hiểm cấp huyện gồm: 1. BHXH Huyện Ba Chẽ 2. BHXH Huyện Bình Liêu 3. BHXH Huyện Cô Tô 4. BHXH Huyện Đầm Hà 5. BHXH Huyện Hải Hà 6. BHXH Huyện Hoành Bồ 7. BHXH Huyện Tiên Yên 8. BHXH Huyện Vân Đồn 38 9. BHXH thành phố Cẩm Phả 10. BHXH Thành phố Hạ Long 11. BHXH thành phố Móng Cái 12. BHXH thành phố Uông Bí 13. BHXH Thị xã Đông Triều 14. BHXH Thị xã Quảng Yên 2.1.2.3. Tình hình thức hiện nhiệm vụ năm 2018; - Công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT + Công tác thu và phát triển đối tượng Tính đến 31/12/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là: 1.202.454 người, trong đó: Số đối tượng tham gia BHYT là 1.197.787 người, tăng 42.679 người (+3,7%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tỉ lệ tham gia BHYT trên dân số đạt 94,2% . Số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 231.397 người, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 9.886 người (+4,4%), đạt 100,3% kế hoạch BHXH VN giao ; tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 37,1% so với lực lượng lao động . Số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.667 người, giảm 1.665 người (- 26,3%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 51,3% kế hoạch BHXH VN giao. Số người tham gia BHTN là 215.614 người (chưa bao gồm đối tượng nghỉ thai sản), tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 5.456 người (+2,6%), đạt 98,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao ; tỷ lệ tham gia BHTN đạt 34,6% so với lực lượng lao động. 39 Hình 2: Số đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2015-2018 (Nguồn: Báo cáo tổng kết BXH tỉnh quảng ninh năm 2019) + Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 là 5.042 tỷ đồng , tăng 247 tỷ đồng (+5,1%) so với năm 2017, đạt 100,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao . + Nợ BHXH, BHYT, BHTN Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 116,4 tỷ đồng (trong đó nợ phải tính lãi là 77,2 tỷ đồng), giảm 11,7 tỷ đồng (0,9%) so với năm 2017, chiếm 2,32% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. - Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT + Thực hiện cấp 95.145 sổ BHXH cho người lao động, tăng 25.596 sổ BHXH so với năm 2017. Trong đó, cấp mới 25.396 sổ BHXH, cấp lại 69.749 sổ BHXH. + Thực hiện cấp 1.410.312 thẻ BHYT, tăng 296.507 thẻ BHYT so với năm 2017. Trong đó, cấp mới 1.056.370 thẻ BHYT, cấp lại 353.942 thẻ BHYT. - Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT + Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN Giải quyết cho 13.236 đối tượng hưởng các chế độ BHXH , tăng 705 đối tượng (5,6%) so với năm 2017. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2015 2016 2017 2018 Số đối tượng tham gia mới Số trường hợp được hưởng lợi Tổng số tiền chi trả 40 Thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 3.156 đối tượng, giảm 4.724 người (60%) so với năm 2017. Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 260.002 lượt người, giảm 14.384 lượt người (5,2%) so với năm 2017. - Giải quyết thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT + Tính đến 31/12/2018, số lượt KCB BHYT tại tỉnh là 2.268.782 lượt, tăng 90.531 lượt (4,2%) so với năm 2017 . - Công tác chi BHXH, BHYT, BHTN + Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN là 5.849 tỷ đồng, tăng 616 tỷ đồng (11,8%) so với năm 2017. Trong đó, chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước 1.481 tỷ đồng; Chi từ nguồn quỹ BHXH 4.275 tỷ đồng; Chi nguồn quỹ BHTN 92 tỷ đồng. + Ước chi KCB BHYT năm 2018 là 1.854 tỷ đồng, tăng 9,3 tỷ đồng (0,5%) so với năm 2017, vượt dự toán Chính phủ giao 209,7 tỷ đồng. 2.2. Thực trạng chất lượng viên chức BHXH tỉnh Quảng Ninh. 2.2.1. Thực trạng đội ngũ viên chức BHXH tỉnh Quảng Ninh; 2.2.1.1. Về Số lượng. Theo mục tiêu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số viên chức tại văn phòng BHXH tỉnh chiếm 40% số viên chức BHXH tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ số viên chức tại văn phòng BHXH tỉnh Quảng Ninh chiếm 39,7% số viên chức BHXH tỉnh, số lượng viên chức của BHXH tỉnh Quảng Ninh từ 2015 đến 2018 không có biến động lớn. Năm 2015 số viên chức là 277 thì đến năm 2018 số viên chức vẫn là 277 người. Số lượng viên chức trong năm 2016 có biến động tăng từ 277 người lên 310 người (tăng 33 người). Số lượng cán bộ tăng thêm là do tuyển dụng thêm số viên chức trong năm 2016. Số viên trong 02 năm gần đây có xu hướng giảm, năm 2017 giảm 13 người và năm 2018 giảm 20 người, nguyên nhân là do trong 02 năm 2017, 2018, BHXH tỉnh không tổ chức tuyển dụng thêm viên chức mới, số lượng giảm là số viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 41 Số viên chức trung bình tại văn phòng BHXH tỉnh là 9 người. Số viên chức trung bình tại bảo hiểm huyện là 12 người. Hình 3: Số lượng viên chức giai đoạn 2015-2018 (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác BHXH tỉnh Quảng Ninh các năm) 2.2.1.2. Về cơ cấu Theo cơ cấu Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh gồm 11 phòng chức năng tại văn phòng BHXH tỉnh và 14 Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Bảng 1. Tổng hợp số lượng viên chức tại BHXH tỉnh STT Đơn vị Lãnh đạo Chuyên viên Tổng số Tổng cộng 43 223 266 Văn phòng BHXH tỉnh 22 76 98 1 Phòng Cấp Sổ, thẻ 1 8 9 2 Phòng Công nghệ thông tin 1 3 4 3 Phòng Chế độ BHXH 3 13 16 4 Phòng Giám định BHYT 4 13 17 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 2016 2017 2018 BHXH cấp huyện Văn phòng BHXH tỉnh 42 5 Phòng Kế hoạch - Tài chính 3 5 8 6 Phòng Khai thác và thu nợ 3 3 6 7 Phòng Quản lý Thu 2 9 11 8 Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC 2 6 8 9 Phòng Tổ chức cán bộ 1 3 4 10 Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1 6 7 11 Văn phòng 1 7 8 BHXH cấp huyện 21 147 168 1 BHXH Huyện Ba Chẽ 1 5 6 2 BHXH Huyện Bình Liêu 1 6 7 3 BHXH Huyện Cô Tô 1 5 6 4 BHXH Huyện Đầm Hà 1 5 6 5 BHXH Huyện Hải Hà 2 6 8 6 BHXH Huyện Hoành Bồ 2 8 10 7 BHXH Huyện Tiên Yên 2 5 7 8 BHXH Huyện Vân Đồn 2 4 6 9 BHXH thành phố Cẩm Phả 2 23 25 10 BHXH Thành phố Hạ Long 2 23 25 11 BHXH thành phố Móng Cái 1 11 12 12 BHXH thành phố Uông Bí 1 20 21 13 BHXH Thị xã Đông Triều 2 15 17 14 BHXH Thị xã Quảng Yên 1 11 12 (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh) 43 Tổng số viên chức quản lý là 43 người (trưởng phòng, phó phòng) chiếm 16,2% tổng số viên chức. Số viên chức làm chuyên môn là 223 người chiếm 83,8%. Một số đơn vị quan trọng, có số lượng công việc lớn, quản lý số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lớn đều có số lượng viên chức nhiều hơn so với các đơn vị còn lại như: - Phòng Chế độ BHXH 16 người, Phòng Giám định BHYT 17 người so với bình quân 9 người tại Văn phòng BHXH. - BHXH thành phố Cẩm Phả 25 người, BHXH Thành phố Hạ Long 25 người, BHXH thành phố Uông Bí 21 người so với bình quân 12 người tại BHXH huyện. 2.2.1.3. Về cơ cấu theo độ tuổi Bảng 2. Cơ cấu độ tuổi viên chức tại BHXH tỉnh Năm Dưới 30 tuổi Tỷ lệ % 30-50 Tỷ lệ % Trên 50 đến 60 Tổng số Tổng số Tỷ lệ % T.đó: nữ: 54 nam: 59 Tỷ lệ % 2018 41 15% 168 61% 50 18% 18 6% 277 2017 52 17% 183 59% 56 18% 20 6% 311 2016 58 17% 184 55% 61 18% 32 10% 335 2015 32 12% 166 60% 47 17% 32 12% 277 (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh) Trong các năm qua, số lượng viên chức trẻ dưới 30 tuổi luôn duy trì ở mức từ 12% đến 17%. Đến nay, đội ngũ viên chức trẻ ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng và đội ngũ này đang ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong nâng cao kết quả hoạt động của ngành BHXH tỉnh. Số lượng viên chức trong độ tuổi 30-50 luôn có số lượng đông nhất, thường xuyên giao động từ 55% đến 61%. Đây là lực lượng viên chức có nhiều kinh nghiệp, kiến thức để đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Số lượng viên chức trong khoảng 50 đến 60 đối với nam và 50 đến 55 đối với nữ thường xuyên chiếm khoảng 18% số viên chức. Số lượng trên sẽ thể hiện nhu cầu 44 tuyển dụng thêm viên chức mới trong các năm tiếp theo của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo đánh giá của phòng tổ chức cán bộ, trong 3 năm tới sẽ có khoảng 40 viên chức sẽ đến độ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy BHXH tỉnh Quảng Ninh phải có chuẩn bị, kế hoạch tuyển dụng thêm số viên chức tương đương bù đắp số lượng viên chức sẽ nghỉ hưu, đồng thời phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức để đảm bảo tính kế thừa và phát huy tiềm lực từ bên trong trong quá trình, hội nhập chung của bảo hiểm xã hội tỉnh. 2.2.1.4. Về cơ cấu theo giới tính Bảng 3. Cơ cấu giới tính viên chức BHXH tỉnh Năm Nam Tỷ lệ % Nữ Tỷ lệ % Tổng số 2018 91 33% 186 67% 277 2017 93 30% 218 70% 311 2016 97 29% 238 71% 335 2015 74 27% 203 73% 277 (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh) Về cơ cấu giới tính thì ở BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Quảng Ninh nói riêng thì số viên chức là nữ luôn cao hơn, thậm chí gấp đôi số lượng nam giới. Đây là đặc thù chung của ngành BHXH, tuy nhiên trong mấy năm gần đây, số lượng viên chức nam đã tăng dần theo từng năm. Đến năm 2018, số lượng viên chức nam là 91 người chiếm 33% và số lượng viên chức nữ là 186 người chiếm 67%. 45 2.2.1.5. Về xếp ngạch viên chức Hình 4: Xếp ngạch viên chức (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh 2018) Số lượng viên chức là chuyên viên chính và tương đương là 42 người chiếm 5% tổng số viên chức. Số viên chức xếp ngạch chuyên viên và tương đương là 226 người chiếm 82%, còn lại có 9 viên chức xếp ngạch cán sự chiếm 9%. 2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức BHXH tỉnh Quảng Ninh; 2.2.2.1 Về trình độ chuyên môn. Bảng 4. Tổng hợp trình độ học vấn viên chức tại BHXH tỉnh Năm Thạc sĩ Đại học Trung cấp Cao đẳng Tổng số Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 2018 35 13% 219 79% 20 7% 3 1% 277 2017 35 11% 239 77% 29 9% 8 3% 311 2016 29 9% 271 81% 26 8% 9 3% 335 2015 15 5% 225 81% 30 11% 7 3% 277 (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh) 15% 82% 3% Chuyên viên chính và TĐ Chuyên viên và TĐ Cán sự và TĐ 46 Chất lượng đội ngũ viên chức BHXH tỉnh Quảng Ninh về trình độ chuyên môn luôn được cải thiện trong các năm qua. Số lượng viên chức có trình độ trên đại học có tỷ lệ không nhiều trên tổng số cán bộ, tuy nhiên hàng năm đều tăng về số lượng và tỷ lệ. Số lượng viên chức có bằng Thạc sỹ tăng từ 15 người (5%) năm 2015 lên 35 người (năm 2018). Năm 2018, số lượng viên chức có trình độ đại học là 219 người chiếm 79% số viên chức, số lượng viên chức có trình độ đại học trong các năm qua luôn ổn định và chiếm khoảng 80% số lượng viên chức của ngành. Đồng thời trong các năm qua, số lượng viên chức có trình độ trung cấp và cao đẳng đã giảm về cả số lượng và tỷ lệ, nếu như năm 2015 số viên chức có trình độ trung cấp và cao đẳng chiếm 14% tổng số viên chức thì đến năm 2018 chỉ còn 8%. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giảm số lượng viên chức chưa có trình độ đại học, phấn đấu đến năm 2022, thì 100% viên chức sẽ có trình độ đại học và trên đại học. Chất lượng đội ngũ viên chức được nâng cao trong các năm qua, bên cạnh việc chất lượng đầu vào của đội ngũ viên chức được tuyển dụng mới được cải thiện thì nhiều viên chức đã chủ động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Với quan điểm việc đào tạo bồi dưỡng viên chức phải tiến hành thường xuyên, liên tục và việc đào tạo bồi dưỡng đặt trọng tâm là đào tạo tại chỗ, đào tạo các kỹ năng, kinh nghiệm cho viên chức. Hàng năm BHXH tỉnh Quảng Ninh đều triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho năm sau. Từ năm 2015 đến hết năm 2018, BHXH tỉnh đã đào tạo tiền công vụ cho 56 viên chức; đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 125 viên chức, đào tạo chuyên viên chính là 21, chuyên viên cao cấp là 02. Đào tạo tin học ứng dụng quản lý BHXH cho 113 lượt viên chức, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ BHXH cho 96 lượt viên chức (trong đó đào tạo kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ cho 60 lượt viên chức; kỹ năng thanh tra, giám định bảo hiểm y tế cho 23 viên chức; kỹ năng quản lý khai thác và thu nợ cho 25 viên chức), cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học 7 viên chức. 47 2.2.2.2. Về trình độ lý luận chính trị Hình 5: Xếp ngạch viên chức (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh năm 2018) Số lượng viên chức có trình độ lý luận chính trị là Cử nhân cao cấp là 18 viên chức chiếm 7%, số cán bộ có trình độ trung cấp (tương đương) là 186 chiếm 67%, số cán bộ có trình độ sơ cấp và còn lại lần lượt là 19% và 7%. Hàng năm BHXH Quảng Ninh đều thực hiện phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ đưa cán bộ tham gia lớp học nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ năm 2015 đã cử 8 cán bộ tham gia lớp cử nhân cao cấp lý luận chính trị, 25 cán bộ tham gia lớp học trung cấp lý luận chính trị. 2.2.2.3. Về kỹ năng nghiệp vụ. BHXH tỉnh Quảng Ninh luôn là đơn vị được BHXH Việt Nam đánh giá là đơn vị có đội ngũ viên chức giỏi về kỹ năng nghiệp vụ. Kết quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chính sách BHXH năm 2017, 2018 về hệ thống pháp luật về BHXH, quản lý liên quan đến lĩnh vực BHXH, chức năng được phân công; số lượng viên chức đạt kết quả giỏi là 224 viên chức đạt 81%, số viên chức đạt kết quả khá là 53 viên chức đạt 19%, không có cán bộ loại trung bình và không đạt yêu cầu. Kỹ năng thanh tra, kiểm tra: 7% 67% 19% 7% Cao cấp, cử nhân Trung cấp Sơ cấp Còn lại 48 Đội ngũ viên chức phòng Thanh tra- Kiểm tra đều nắm rõ kỹ năng về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BHXH ngày 10/01/2018 về Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018, trên cơ sở đó xây dựng chi tiết kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể cho từng tháng. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác: Thu BHXH, BHYT, chi các chế độ BHXH như chi BHXH một lần, chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, chi BHYT tại các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN và cơ sở y tế có chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT cao,...Năm 2018, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra kiểm tra theo kế hoạch được 202 đơn vị, hoàn thành 104% kế hoạch thanh tra- kiểm tra do BHXH Việt Nam giao. Thực hiện Thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 123 đơn vị (thanh tra chuyên ngành 106 đơn vị, thanh tra liên ngành 11 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 06 đơn vị). Qua thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị đã phát hiện 618 lao động chưa đóng hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT với số tiền truy đóng 3,9 tỷ đồng; 310 lao động đóng sai mức quy định với số tiền truy đóng là 556 triệu đồng; 35 lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian, đóng trùng phải truy giảm số tiền điều chỉnh giảm là 263 triệu đồng; 153 lao động hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định với số tiền phải thu hồi về quỹ là 40 triệu đồng; Qua thanh tra, số tiền nợ các đơn vị đã nộp về BHXH là 27,4 tỷ đồng; Lập 31 Biên bản vi phạm hành chính, ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó có 02 Quyết định do UBND tỉnh ban hành; 01 Quyết định do Sở LĐ-TB&XH tỉnh ban hành)... Kỹ năng giám định BHYT Viên chức ngành BHHT đã được đào tạo kỹ năng phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB để rà soát phát hiện các cơ sở KCB vượt quỹ, vượt trần cao trên cơ sở đó đánh giâ rủi ro, xây dựng phương án xử lý để hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ KCB, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí không hợp lý. Căn cứ kết quả công tác giám định BHYT, đánh giá rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra khoa phòng, buồng bệnh thường xuyên tại các cơ sở KCB trong tỉnh. Các viên chức bộ phận giám định BHYT được thường xuyên đào tạo, tập huấn kinh nghiệm khi kiểm tra, phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với Sở 49 Y tế và các cơ sở KCB BHYT. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp giảm thiểu bội chi quỹ BHYT. Hiện nay, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giám định 100% trên phần mềm giám định. Vì vậy trong các năm qua, BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, đào lại lại về kỹ năng vận hành khai thác thông tin của Hệ thống thông tin giám định BHYT, kỹ năng giám định trên phần mềm điện tử. 2.2.2.4. Về trình độ ngoại ngữ, tin học Hình 6: Trình độ ngoại ngữ (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh năm 2018) Hiện nay toàn bộ đội ngũ viên chức ngành BHXH tỉnh Quảng Ninh đều có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và trở lên, số cán bộ có trình độ C hoặc Đại học ngoại ngữ là 5 người chiếm 1,8% số viên chức. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và số lượng khách du lịch quốc tế đều tăng nhanh theo từng năm, vì vậy việc đội ngũ viên chức thành thạo ngoại ngữ là rất cần thiết. Mặc dù tỷ lệ cán bộ có trình độ ngoại ngữ từ chứng chỉ A trở lên khá cao nhưng viên chức BHXH tỉnh cần tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình để có thể đáp ứng tốt được các yêu cầu trong tương lai. 2% 98% Trình độ ngoại ngữ Trình độ C, đại học và TĐ Trình độ A 50 Hình 7: Trình độ tin học (nguồn: Báo cáo tổng kết BHXH tỉnh Quảng Ninh năm 2018) Hiện nay, toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử, được xây dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trung tâm Ðiều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được triển khai xây dựng và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH được số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ"; cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân. Vì vậy phân tích chất lượng đội ngũ viên chức thông qua trình độ tin học, công nghệ thông tin là rất quan trọng. Về trình độ tin học thì 100% cán bộ đều sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Số lượng viên chức có trình độ Tin học bằng C hoặc trung cấp trở lên là 27 người đạt 10% trên tổng số viên chức. Đây là những viên chức thuộc phòng Công nghệ thông tin và viên chức đảm đương các nhiệm vụ tin học, tại 10% 90% Trình độ tin học Tin học văn phòng Tin học bằng C hoặc trung cấp trở lên 51 BHXH huyện. Đội ngũ viên chức chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai các nghiệp vụ của ngành, đẩy mạnh kết nối liên thông dữ liệu cấp quốc gia, hướng dẫn đơn vị tham gia BHXH, BHTN , BHYT triển khai sử dụng phần mềm kê khai giao dịch hồ sơ điện tử; tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện. BHXH tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành và thực hiện kiện toàn trang Website BHXH tỉnh, triển khai trang fanpage BHXH tỉnh, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin và tiếp cận về BHXH, vì vậy yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới là tăng cường đào tạo về công nghệ thông tin cho các viên chức và có kế hoạch tuyển dụng thêm mới các viên chức có trình độ công nghệ thông tin để đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay. 2.2.1.5. Về phẩm chất chính trị Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã tổ chức cho viên chức học tập, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt đã tổ chức các cuộc thi đua về học tập và tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập các chuyên đề về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", "Sửa đổi lối làm việc" và chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”, xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện, đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân; Học tập những tiêu chuẩn “cần xây” và những điều “cần chống”, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, viên chức; tổ chức cho 100% cán bộ, viên chức, đảng viên ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật, chấp hành luật giao thông đường bộ... hầu hết viên chức đã nắm được cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn có lập trưởng tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Đảng và Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07.12.2007 của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm và quy định những điều cán bộ, công chức không được làm. 52 BHXH tỉnh Quảng Ninh đã chăm lo công tác học tập nâng cao trình độ lý luận đối với đội ngũ viên chức, tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế của ngành kịp thời, đầy đủ, được khai thác thông tin qua mạng để nắm bắt thông tin, được tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới, lớp cấp uỷ mới, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước; chú trọng quản lý viên chức trong công tác và sinh hoạt cơ quan đơn vị, định kỳ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, lấy ý kiến nhận xét của cán bộ, viên chức; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ nơi cư trú để nắm bắt tình hình và lấy ý kiến nhận xét đối với viên chức về việc chấp hành nghĩa vụ công dân và các quy định của Đảng và Nhà nước, hương ước ở nơi cư trú, do đó đội ngũ viên chức luôn trưởng thành, vững vàng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên 90%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giai_phap_nang_cao_chat_luong_doi_ngu_vien_chuc_cua.pdf
Tài liệu liên quan