Luận văn Giao tiếp giữa máy tính và vi xử lý trong hệ thống

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG 03

I. Giới thiệu 03

II. Protocol 05

1. Khái niệm 05

2. Xây dựng Protocol 06

a) Cấu trúc frame dữ liệu 06

b) Xây dựng Protocol 08

III. Truyền thông nối tiếp 09

1 Thanh ghi diều khiển đường truyền 10

2 Thanh ghi điều khiển MODEM 11

3 Thanh ghi trạng thái đường dây 12

4 Chuẩn giao tiếp RS-232 13

5 Giới thiệu IC Max_232 15

CHƯƠNG 2: CƠ LƯỢC AT89C51 17

I. Khái quát về họ IC MCS-51 17

II. Giới thiệu AT89C52 18

1. Những đặc trưng cơ bản 20

2. Cấu hình chân 20

III. Tổ chức bộ nhớ 25

1. RAM đa dụng 25

2. RAM địa chỉ hoá từng bit 27

3. Các bank thanh ghi 27

IV. Các thanh ghi chức năng đặc biệt 29

1 Từ trạng thái chương trình 30

2 Thanh ghi B 32

3 Con trỏ ngăn xếp 32

4 Con trỏ dữ liệu 33

5 Các thanh ghi port xuất nhập 33

6 Các thanh ghi timer 34

7 Các thanh ghi port nối tiếp 35

8 Các thanh ghi ngắt 36

9 Thanh ghi điều khiển công suất 36

V. Bảo vệ bộ nhớ 36

VI. Hoạt động của port nối tiếp 37

1 Giới thiệu 37

2 Thanh ghi điều khiển port nối tiếp 38

3 Các chế độ hoạt động 40

4 Khởi động và truy xuất các thanh ghi cổng nối tiếp 44

5 Tốc độ baud port nối tiếp 47

 

doc93 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giao tiếp giữa máy tính và vi xử lý trong hệ thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • rarProgram.rar