Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện tân thành tỉnh bà rịa-Vũng tàu năm 2005

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG TỰA i

TÓM TẮT ii

ABSTRACT iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

PHỤ LỤC vii

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU viii

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ và HÌNH ẢNH ix

I. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Vị trí địa lí 2

2.2 Khí Hậu và Nguồn Nước 2

2.2.1 Khí hậu 2

2.2.2 Đặc điểm nguồn nước 3

2.3 Điều Kiện Đất Đai 4

2.4 Khí Tượng Thủy Văn 5

2.4.1 Chế độ gió 5

2.4.2 Chế độ thủy triều 5

2.4.3 Dòng chảy 6

2.4.4 Độ mặn 6

2.5 Điều Kiện Kinh Tế – Xã Hội 6

2.5.1 Kinh tế 6

2.5.2 Dân số 7

2.5.3 Nguồn lao động huyện Tân Thành 7

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 10

3.2 Chọn Vùng Điều Tra 10

3.3 Phương Pháp Thu Thập Thông Tin Số Liệu 10

3.2.1 Số liệu sơ cấp 10

3.3.2 Số liệu thứ cấp 10

3.4 Phương Pháp Xử Lí Số Liệu 11

IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1 Tiềm Năng Phát Triển Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12

4.1.1 Đặc điểm chung 12

4.2.2 Các dự án đầu tư 12

4.2 Hiện trạng nuôi thủy sản tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13

4.3 Hiện Trạng Nuôi Thủy Sản Ơ Huyện Tân Thành 16

4.4 Hoạt Động Nuôi Thủy Sản Tại Huyện Tân Thành 16

4.5 Nuôi cá nước ngọt 17

4.5.1 Thông tin chung về nông hộ 18

4.5.2 Đặc điểm ao nuôi 20

4.5.3 Kinh nghiệm nuôi cá 21

4.5.4 Mục đích nuôi cá 23

4.5.5 Thời gian và nguồn nước nuôi cá 23

4.5.6 Nguồn giống cung cấp 24

4.5.7 Thành phần thức ăn 24

4.5.8 Loài cá nuôi 25

4.5.9 Kĩ thuật nuôi 26

4.5.10 Kết quả nuôi 28

4.5.11 Những khó khăn trở ngại 28

4.6 Nuôi Tôm Quảng Canh Cải Tiến 29

4.6.1 Thông tin chung về nông hộ 31

4.6.2 Kinh nghiệm nuôi tôm 33

4.6.3 Mục đích nuôi tôm 34

4.6.4 Thời gian và nguồn nước nuôi 35

4.6.5 Nguồn giống cung cấp 35

4.6.6 Nguồn thức ăn cung cấp 36

4.6.7 Đối tượng nuôi 37

4.6.8 Kĩ thuật nuôi 37

4.6.9 Kết quả nuôi 40

4.6.10 Những thuận lợi và khó khăn 41

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết Luận 43

5.2 Đề Nghị 44

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc71 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện tân thành tỉnh bà rịa-Vũng tàu năm 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van tot nghiep Minh Cong.doc
  • pdfLuan van tot nghiep Minh Cong.pdf
Tài liệu liên quan