Luận văn Infimum của phổ của toán tử laplace - Beltrami trên miền giả lồi bị chặn với metric bergman

Phần mở đầu 1

1 Một số kiến thức về giải tích phức nhiều biến 3

1.1 Hàm đa điều hòa dưới và miền giả lồi 3

1.1.1 Hàm đa điều hòa dưới 3

1.1.2 Miền giả lồi 4

1.2 Toán tử Laplace-Beltrami trên đa tạp Kăhler 5

2 Cận dưới nhỏ nhất của phổ của toán tử Laplace-Beltrami

trên miền giả lồi bị chặn 9

2.1 Ưởc lượng cận dưới của A1 9

2.2 Ưởc lượng cận trên của A1 14

2.3 Giá trị cực đại của A1 trên một vài miền đặc biệt 19

Kết luận 22

Tài liệu tham khảo

23

 

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Infimum của phổ của toán tử laplace - Beltrami trên miền giả lồi bị chặn với metric bergman, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_infimum_cua_pho_cua_toan_tu_laplace_beltrami_tren_m.pdf
Tài liệu liên quan